Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Producten aanmaken

Gebruik deze instructies om standaard producten voor eten en drinken aan te maken in Lightspeed Restaurant. Om te voorkomen dat u uw producten een voor een naar categorieën moet verplaatsen, bevelen we aan dat u eerst uw categorieën aanmaakt. Dan kunt u de juiste categorie selecteren wanneer u uw producten aanmaakt.

Als u een account met meerdere locaties heeft (meer dan een restaurant gekoppeld aan hetzelfde account), kunt u tijdens het aanmaken of bewerken van een product de locaties selecteren waarop de wijzigingen van toepassing moeten zijn, nadat u het product heeft opgeslagen. Deze wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd vanuit het hoofdaccount.

Zie Producten instellen voor meer informatie over de producttypes in Lightspeed Restaurant.

l-series-rest-manager-create-product-2.png