Producten aanmaken

Volg deze instructies om standaardvoedings- en drankproducten aan te maken in Lightspeed Restaurant. Om te voorkomen dat u uw producten één-voor-één naar categorieën moet verplaatsen, raden wij aan om eerst uw categorieën te maken en de juiste categorie te selecteren wanneer u uw producten aanmaakt.

Als u een account met meerdere locaties hebt (meer dan één restaurant gekoppeld aan hetzelfde account) en een product aanmaakt of bewerkt, kunt u de locaties selecteren waarop u wijzigingen wilt toepassen nadat u het product opgeslagen hebt vanuit het hoofdaccount.

Zie Productinstellingen voor informatie over de producttypes in Lightspeed Restaurant.

 1. In Restaurant Manager klikt u in het scherm Product op de tab Product.
 2. Klik op de categorie waarmee u wilt werken.
 3. Klik op Product toevoegen.
 4. Specificeer de instellingen en sla uw wijzigingen op.
  • Naam: weer te geven productnaam in Restaurant POS
  • ID: productcode, ook bekend als de PLU. Deze code wordt automatisch gegenereerd wanneer een productnaam ingevoerd wordt, en is gebaseerd op de eerste letter van de categorie gevolgd door een getallenreeks.
  • Keukennaam: Optioneel, u kan een andere naam toevoegen aan dit product dat enkel zichtbaar zijn op het keuken ticket. 
  • Prijs: eenheidsprijs voor het product
  • Modificatoren: modificatoren voor het product
  • Kleur: kleur toegewezen aan de productknop op het Orderscherm
  • Afbeelding: upload of selecteer een productafbeelding om weer te geven in de view productdetails, ook bekend als Show-and-Tell. Ondersteunt PNG-, JPG- en GIF-beeldbestanden (500 KB maximum).
  • Zichtbaar: hiermee wordt ingesteld of het product zichtbaar is in Restaurant POS.
  • Producttype: het type bepaalt wat er gebeurt wanneer het product geselecteerd wordt in het Orderscherm in Restaurant POS:
   • Normaal: het product wordt automatisch toegevoegd aan de bestelling tegen de opgegeven prijs.
   • Pop-up aantal: er verschijnt een pop-up waarin u gevraagd wordt om de producthoeveelheid in te geven. 
   • Open prijs: er verschijnt een pop-up waarin u gevraagd wordt om de productprijs in te geven. 

Geavanceerde opties

  • Afhaalprijs: afhaalprijs voor het product. Selecteer =prijs om de afhaalprijs gelijk te stellen aan de reguliere prijs van het product. 
  • Leveringsprijs: leveringsprijs voor het product. Selecteer =prijs om de leveringsprijs gelijk te stellen aan de reguliere prijs van het product. 
  • Belastingtarief: belastingtarief voor het product. Nieuwe producten krijgen automatisch het belastingtarief van de categorie.
  • Barcode: barcode van het product
  • Belastingtarief levering: belastingtarief voor leveringen van het product
  • Belastingtarief meenemen: belastingtarief voor meenemen van het product
  • Beschrijving: optioneel, voor aanvullende productinformatie bij het bekijken van productafbeeldingen en beschrijvingen in de view productdetails, ook bekend als Show-and-Tell.
  • Kost: productkost
  • Getimede gebeurtenissen: selecteer om het even welke Getimede gebeurtenis die u wilt toewijzen aan het product.
  • Ingrediënten: klik op Kies ingrediënten om ingrediënten toe te wijzen aan het product. Om een ​​nieuw ingrediënt aan het product toe te voegen, selecteert u het ingrediënt in de lijst, voert u de eenheidshoeveelheid voor het ingrediënt in en klikt u op +.
  • Voorraadbeheer inschakelen: als voorraadbeheer ingeschakeld is (zie Omtrent Voorraadbeheer) en voorraadbeheer voor de categorie van het product ingeschakeld is (zie Omtrent categorieën), dan kan u voorraadbeheer voor het product in- of uitgeschakelen. Wanneer het ingeschakeld is wordt het voorraadniveau van het product bijgehouden en weergegeven in rapporten. Wanneer het uitgeschakeld is wordt het voorraadniveau niet bijgehouden noch weergegeven in rapporten of in Restaurant POS. 
   • Voorraad: huidig voorraadniveau van het product. U kunt voorraadniveaus van het product ook wijzigen vanuit het scherm Productenrapport. Zie Productenrapport.
   • Voorraad forceren: voorkomt dat het product besteld wordt als het voorraadniveau nul (0) of minder is. Deze optie wordt weergegeven en functioneert alleen als de globale instelling Voorraad forceren ingeschakeld is. Zie Omtrent voorraadbeheer.

Wat volgt

Na het maken van uw producten kunt u er ook voor kiezen om vaste of keuzemenu's te maken. Zie Omtrent menu's.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden