Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Mapping van uw boekhouding

In het volgende gedeelte worden alle hogere menuopties in het configuratieproces van Lightspeed Accounting beschreven.

Voor de toegang tot uw instellingen: 

 1. Klik op Settings > Accounting.
 2. Klik op View details als u meer dan een locatie heeft.

OPMERKING: de mappingopties voor uw boekhouding zullen variëren afhankelijk van het boekhoudkundig bedrijf dat u gebruikt (QuickBooks, Xero, Exact Online, Sage One).

Verkoop

Als u de postingmethodes Samenvattend Journaal of Samenvatting Kasticket/Factuur geselecteerd hebt, kunt u uw verkoop in de POS-afdeling of een categorieniveau mappen door een inkomstenaccount uit een dropdownmenu te selecteren. U kunt ook naar accounts zoeken met behulp van de terugsteltoets op Geen en vervolgens een accountnaam of -nummer te typen (als u accountnummers of -codes gebruikt).  

Als u Gespecificeerd Kasticket/Factuur geselecteerd hebt, zal de mapping van de verkoop op het niveau item/SKU gebeuren.

Voor elke Lightspeed-productcategorie kan een inkomstenaccount geselecteerd worden uit een dropdownmenu.

Volgcategorieën (in dit geval Categorie en Zone) kunnen ook gespecificeerd worden voor elke regel.

Kortingen, retours en verrekeningen

Deze stap bevat al uw verkoopverrekeningen met het oog op de mapping: primair, kortingen en retours. In functie van uw POS-oplossingsopties worden kortingen gemapt op het niveau type korting ofwel verkoopcategorie. Kortingen worden normaliter gemapt naar accounts waar het type account = Inkomsten in het boekhoudsysteem, of in sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om een korting te mappen naar een onkost zoals b.v. de kost Werknemersmaaltijden of Promoties.

Voorbeelden van Kortingtypes zijn onder meer:

 • Werknemerkortingen
 • VIP-kortingen
 • Verjaardagen

Retours

Zoals Kortingen worden Retours normaliter gemapt naar een Inkomstenaccount wat resulteert in een algehele verlaging van de inkomsten in het boekhoudsysteem.

Andere kosten

Andere Kosten kunnen het volgende omvatten:
 • Omzetbelastingen

Elke geïnde omzetbelasting in de POS wordt als een apart regelitem weergegeven omwille van de mapping. Voor QuickBooks moet u elke omzetbelasting toewijzen aan de QuickBooks-Verkoper die aan de geïnde omzetbelasting gekoppeld is.

 • Creditcardfooien
 • Cadeaubonverkoop
 • Andere servicekosten

Betalingen

Elk individueel type betaling/tender zoals gedefinieerd in Lightspeed wordt weergegeven als een regelitem in de mapping van uw betalingen.

Creditcard-tendertypes (tendertypes die deel uitmaken van een processorbatch van de verkoperservice) kunnen in hun geheel of gedeeltelijk gegroepeerd ofwel individueel gemapt worden. Om te groeperen, selecteert u de optie Toggle All Credit en mapt u de regel All Credit Cards . Als u dan nog altijd een specifiek tendertype wenst, creëert u zijn eigen regel en mapt u gewoon alleen die regel. 

De bovenstaande configuratie zal de volgende invoer genereren:

Elk creditcardtype individueel mappen zal resulteren in de volgende invoer:

Alle creditcardtypes mappen zal enkel resulteren in de volgende invoer:

Kassa

Kassagebeurtenissen kunnen het volgende omvatten:

 • Inkomende betalingen
 • Uitgaande betalingen
 • Aankopen
 • Lade
 • Teveel/Tekort

Inventaris/COGS

Specificeer de "Cost of Goods Sold" (= Kost van de Verkochte Goederen) en inventarisaccounts voor elke POS-categorie.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0