Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Cadeaubon transacties

De pagina Cadeaubon Transacties geeft gedetailleerde informatie over individuele cadeaubontransacties. Gebruik deze pagina om cadeaubonverkopen en de daaruit resulterende wijzigingen in monetaire waarde bij te houden.

Informatie op de pagina Cadeaubon Transacties kan worden gefilterd op datum/tijdsperiode, locatie (in omgevingen met meerdere locaties) en cadeaubon-ID.

Ga naar de pagina Cadeaubon Transacties door in Restaurant Manager te klikken op Betalingen > Cadeaubon Transacties

l-gift-card-transactions.png

Samenvatting  
TOEGEVOEGDE WAARDE Het monetaire bedrag dat is toegevoegd aan de cadeaubon gedurende de geselecteerde tijdsperiode.
INGEWISSELDE WAARDE De monetaire waarde die is gebruikt als betaling tijdens de geselecteerde tijdsperiode.

 

Overzicht  
DATUM Datum en tijdstip van de transactie.
ID Het ID-nummer van de cadeaubon dat werd toegekend toen de kaart werd geactiveerd.
GEBRUIKSLOCATIE Waar de transactie gebeurde (uitsluitend in omgevingen met meerdere locaties).
OORSPRONKELIJK BEDRAG De oorspronkelijke monetaire waarde van de cadeaubon toen deze werd geactiveerd.
TRANSACTIEBEDRAG De monetaire waarde van de cadeaubontransactie.
RESTEREND SALDO De niet-gebruikte monetaire waarde die resteert op de cadeaubon.
ACTIE Of tijdens de transactie geld is toegevoegd aan of afgeboekt van de cadeaubon.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1