Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Standalone-betalingen

Met de standalone-modus kunt u ervoor kiezen om betalingen op uw terminal te verwerken zonder de verkoop in Lightspeed POS te initialiseren. Deze optie biedt meer flexibiliteit tijdens de dagelijkse werking van uw bedrijf en ook als een noodoplossing in het geval dat het internet uitvalt.

Betalingen die in de standalone-modus worden ontvangen, genereren geen kasticket-ID en worden uitsluitend in het rapport Betalingstransacties gerapporteerd. Hierdoor kunt u kiezen hoe u standalone-verkopen verwerkt, zodat het het best aan uw bedrijfsbehoeften voldoet.

Standalone-modus inschakelen

De standalone-modus kan worden ingeschakeld via uw backoffice.

 1. Log in bij Lightspeed Restaurant Manager.
 2. Ga van het navigatiemenu naar Financiële diensten > Instellingen.
 3. Navigeer naar Terminalinstellingen.
 4. Klik op de schakelaar om de standalone-modus in te schakelen.
 5. Update de configuratie op uw betaalterminal.

Verkopen en terugbetalingen verwerken in de standalone-modus

Zodra u uw betaalterminal hebt geconfigureerd voor standalone-betalingen, kunt u een betaling initialiseren door de waarde van de transactie in de terminal in te voeren en deze vervolgens aan uw klant te geven om de transactie te voltooien.

 • Standalone-modus met de S1F2

  Een standalone-betaling met kaart uitvoeren vanaf de S1F2-terminal:

  1. Start de betaling door Betaling te selecteren op het S1F2-scherm.
  2. Voer het transactiebedrag in met de PIN-pad op het scherm.
  3. Druk op Bevestigen om door te gaan.
  4. De terminal zal de klant nu vragen om zijn/haar kaart tegen de terminal te tikken, door de terminal heen te halen of in de terminal te steken om de betaling te voltooien.

  Zodra de betaling succesvol is verwerkt, toont de terminal Goedgekeurd op het scherm van de terminal en wordt er een kasticket geprint.

  Houd er rekening mee dat betalingen waarbij geen kaart aanwezig is, niet beschikbaar zijn in de standalone-modus op de S1F2.

  Een terugbetaling verwerken in standalone-modus

  Er zijn twee processen beschikbaar om een terugbetaling in de standalone-modus uit te voeren. Het verwerken van een gerefereerde terugbetaling houdt in dat de originele verkoop wordt gevonden en rechtstreeks wordt terugbetaald op de originele kaart die voor de verkoop is gebruikt. Het terugstorten van de oorspronkelijke verkoop is handig voor uw administratie en het kan fraude helpen voorkomen. Het kan ook voorkomen dat u afgeprijsde artikelen voor de volle prijs terugbetaalt.

  Een gerefereerde terugbetaling doen vanaf de S1F2-terminal:

  1. Selecteer op het scherm van de S1F2-terminal Transacties.
  2. Klik op Geschiedenis.
  3. Selecteer de transactie die u wilt terugbetalen.
  4. Selecteer annuleren om de transactie terug te betalen.

  Zodra de betaling succesvol is verwerkt, toont de terminal Goedgekeurd op het scherm van de terminal en wordt er een kasticket geprint.

  Een transactiekasticket opnieuw printen in standalone-modus

  Om nog een exemplaar van het kasticket van de klant of winkelier te printen voor een specifieke transactie:

  1. Selecteer Beheerder op de S1F2-terminal.
  2. Selecteer Transacties > Geschiedenis.
  3. Selecteer Transacties.
  4. Selecteer de transactie waarvoor u opnieuw een kasticket wilt printen.
  5. Selecteer Kastickets.
  6. Selecteer ofwel kasticket voor klanten of kasticket voor winkeliers.
  7. Selecteer Printen.
  8. Als u nog een exemplaar wilt printen, drukt u op Annuleren om terug te keren naar het scherm van stap 5 en herhaalt u de stappen 5-7.
  9. Druk herhaaldelijk op Annuleren om het menu te sluiten en terug te keren naar het inactieve scherm.
 • Standalone-modus met de V400m

  Een standalone-betaling met kaart uitvoeren vanaf de V400m-terminal:

  1. Selecteer Start op het scherm van de terminal of druk op de groene toets Bevestigen op het toetsenblok.
  2. Voer het transactiebedrag in met de PIN-pad.
  3. druk op Bevestigen om door te gaan.
  4. De terminal zal de klant nu vragen om zijn/haar kaart tegen de terminal te tikken, er doorheen te halen of in de terminal te steken om de betaling te voltooien.

  Een standalone-betaling waarbij geen kaart aanwezig is uitvoeren vanaf de V400m-terminal:

  1. Druk op de V400m-terminal op 8 op het toetsenblok en vervolgens op de groene toets Bevestigen op het toetsenblok.
  2. Voer de PIN 5773 in.
  3. Selecteer Moto-betaling.
  4. Voer het transactiebedrag in met de PIN-pad.
  5. Druk op Bevestigen om door te gaan.
  6. Volg de instructies op het scherm om het kaartnummer en de CVC-code van de klant in te voeren. De terminal kan u ook vragen om de postcode en het huisnummer van de klant in te voeren, afhankelijk van de instellingen en locatie van de kaarthouder.

  Zodra de betaling succesvol is verwerkt, toont de terminal Goedgekeurd op het scherm van de terminal en wordt er een kasticket geprint.

  Een terugbetaling verwerken in standalone-modus

  Er zijn twee processen beschikbaar om een terugbetaling in de standalone-modus uit te voeren. Het verwerken van een gerefereerde terugbetaling houdt in dat de originele verkoop wordt gevonden en rechtstreeks wordt terugbetaald op de originele kaart die voor de verkoop is gebruikt. Het terugstorten van de oorspronkelijke verkoop is handig voor uw administratie en het kan fraude helpen voorkomen. Het kan ook voorkomen dat u afgeprijsde artikelen voor de volle prijs terugbetaalt.

  Een gerefereerde terugbetaling doen:

  1. Druk op de V400m-terminal op 9 op het toetsenblok en vervolgens op de groene toets Bevestigen op het toetsenblok.
  2. Voer de PIN 5773 in.
  3. Selecteer Transacties > Geschiedenis.
  4. Selecteer Transacties.
  5. Selecteer de transactie die u wilt terugbetalen.
  6. Selecteer Annuleren om de transactie terug te betalen.
  7. Indien geslaagd, print de terminal een kasticket af voor de terugbetaling.

  Een transactiekasticket opnieuw printen in standalone-modus

  Om nog een exemplaar van het kasticket van de klant of winkelier te printen voor een specifieke transactie:

  1. Druk op de V400m-terminal op 9 op het toetsenblok en vervolgens op de groene toets Bevestigen op het toetsenblok.
  2. Voer de PIN 5773 in.
  3. Selecteer Transacties > Geschiedenis.
  4. Selecteer Transacties.
  5. Selecteer de transactie waarvoor u opnieuw een kasticket wilt printen.
  6. Selecteer Kastickets en vervolgens het kasticket dat u wilt printen: kasticket voor klanten of kasticket voor winkeliers.
  7. Selecteer Printen.
  8. Selecteer Annuleren om terug te keren naar het punt waar u het andere kasticket kunt selecteren en printen, of selecteer herhaaldelijk Annuleren tot het menu sluit.

Rapportage van standalone-transacties

Alle transacties die in de standalone-modus zijn verwerkt, zijn beschikbaar in het rapport Betalingstransacties. Wanneer u op elke transactie klikt, kunt u zien of een betaling via de POS of in de standalone-modus werd verwerkt.

Zoeken naar standalone-transacties in uw Lightspeed Payments-rapport

Om een transactie te vinden die via de standalone-modus is verwerkt op het tabblad Betalingen van uw winkeliersportaal van Lightspeed Payments, kunt u uw zoekresultaten filteren in het Payments-rapport.

 1. Navigeer naar Financiële diensten > Betalingen.
 2. Klik op Filters.
 3. Selecteer Kanaal > Standalone.
 4. (Optioneel) U kunt de zoekbalk gebruiken om relevante trefwoorden in te voeren en/of de resultaten filteren met behulp van het vervolgkeuzemenu Filters om te filteren op datum, status of uitbetalingsstatus.

Een verkoop terugbetalen via de Restaurant Manager

Verkopen kunnen volledig of gedeeltelijk worden terugbetaald in het tabblad Financiële diensten van uw Lightspeed backoffice.

Bepaalde transacties kunnen niet worden terugbetaald via de backoffice. Dit zijn onder andere betalingen ouder dan 90 dagen, Interac-transacties (alleen Canada) en transacties die al zijn terugbetaald (deze beperking geldt ook voor gedeeltelijk terugbetaalde transacties). Deze transacties moeten worden terugbetaald met een andere betaalmethode of een kaart via de standalone-modus.

 1. Navigeer in uw Lightspeed backoffice naar Financiële diensten > Betalingen.
 2. Zoek de betaling die u wilt terugbetalen.
 3. Klik op de betaling om de details te zien.
 4. Klik op Terugbetalen
  Restaurant-Payment-Details-refund.png
 5. Voer het terug te betalen bedrag in en een opmerking indien van toepassing.
 6. (Optioneel) Klik op Kasticket e-mailen.
 7. Klik op Klaar.

Accounting voor standalone-betalingen in de POS

Betalingen die in de standalone-modus worden ontvangen, genereren geen kasticket-ID en worden uitsluitend in het rapport Betalingstransacties gerapporteerd. Hierdoor kunt u kiezen hoe u standalone-verkopen verwerkt, zodat het het best aan uw bedrijfsbehoeften voldoet.

Indien u deze verkopen in uw dagtotalen wenst op te nemen, kunt u ervoor kiezen een aangepaste betaalmethode aan te maken die kan worden gebruikt om standalone-betalingen te registreren. Met dit proces zult u nog steeds handmatig de verkoop op uw betaalterminal verwerken wanneer het tijd is om de kaart van uw klant in rekening te brengen en de aangepaste betaalmethode te gebruiken om de verkoop in de POS te voltooien. Zodra u de verkoop hebt voltooid, worden de betaalmethode en het bedrag gerapporteerd in uw Retail POS-rapportage. Let op: als u vervolgens de verkoop annuleert of terugbetaalt vanuit uw rapportage, wordt het geld niet teruggestort op de kaart van uw klant. Om een kaart te restitueren, moet de terugbetaling via de terminal zelf worden verwerkt.

Een standalone-modus betaalmethode aanmaken:

 1. Klik vanuit de backoffice op Betalingen.
 2. Klik op Betaalmethodes.
 3. Klik op Nieuwe betaalmethode om een nieuwe betaalmethode toe te voegen.
 4. Voer de Naam van de betaalmethode in.
 5. Voer de beschrijving van de betaalmethode in.
 6. Selecteer in het veld Type Lightspeed Payments uit het vervolgkeuzemenu.
 7. Uw instellingen naar wens configureren.
 8. Klik op OK.

Restaurant-Standalone-Settings.png

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0