Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Betalingen begrijpen

Met de Quick Service-modus kunnen gebruikers bestellingen opnemen en betalingen verwerken vanuit het Bestelscherm. De optie om te navigeren naar het gedetailleerde Betalingenscherm is echter altijd beschikbaar als er een uitgebreidere workflow is vereist. Raadpleeg Het gedetailleerde Betalingenscherm gebruiken voor meer informatie.

Om een betaling te verwerken vanuit het Bestelscherm tik je op een betaalmethodeknop of een voorgesteld slim contant bedrag onderaan de kasticketweergave. Betalingstypeknoppen en de volgorde waarin ze worden weergegeven zijn geconfigureerd in de Restaurant Manager - raadpleeg Een betalingstype toevoegen voor meer informatie. Nadat de betaalmethode is geselecteerd, wordt er een betalingenpaneel voor niet-geïntegreerde betalingen op het scherm weergegeven. Raadpleeg Het betalingenpaneel gebruiken voor meer informatie. Een gebruiker kan ook naar het gedetailleerde Betalingenscherm navigeren door de knop Meer te selecteren op het Bestelscherm.

Betalingsonderdelen Quick Service 

Afbeelding Quick Service-modus

KASTICKETWEERGAVE Bestelitems worden rechts van het Bestelscherm vermeld. Deze bestelitemlijst heeft de naam kasticketweergave. De weergave-informatie van de itemsweergave gerelateerd aan de itemnamen, bestelde hoeveelheden en de prijs. Vanuit de kasticketweergave is het tevens mogelijk om een bestelling te bewerken met het menu Itemopties, een klant toe te voegen, of het Actiepaneel te gebruiken.
BELASTINGEN Direct onder de kasticketweergave worden belastingen samen met het subtotaal voor het kasticket weergegeven. 
TOTAAL TE BETALEN Direct boven de betaalmethodeknoppen kun je het totale te betalen bedrag voor het kasticket bekijken.
BETALINGSKNOPPEN

Drie betaalmethodeknoppen (Contant, Kaart en Meer) worden onderaan de kasticketweergave weergegeven samen met de voorgestelde contante bedragen.

  • De eerste twee betaalmethodeknoppen op het Bestelscherm representeren een Contante betaling of een betaling per Kaart. Contant is altijd de eerste betalingsknopoptie. Het is mogelijk om de naam van de knop Kaart te bewerken in overeenstemming met hoe betalingstypen met een kaart geconfigureerd en gesorteerd zijn in Manager. Voor meer informatie over het bewerken van de betalingstype Kaart, raadpleeg je Een betalingstype toevoegen.
  • De derde betalingsknop op het Bestelscherm is altijd Meer. Dit is geen betaalmethode-optie, maar een knop om naar het gedetailleerde Betalingenscherm te gaan. Raadpleeg Het gedetailleerde Betalingenscherm gebruiken voor meer informatie.
  • Als de betaalmethode contant is, kunnen gebruikers ook de knoppen slimme bedragsuggestie onder Contant, Kaart en Meer gebruiken. Slimme bedragsuggesties worden berekend overeenkomstig het totale te betalen bedrag en veelvoorkomende contante denominaties die een klant mogelijk aanbiedt. Wanneer een gebruiker de slimme bedragsuggestie selecteert, wordt de bestelling automatisch voltooid.
BETALINGENPANEEL

Nadat je een betalingsmethodeknop hebt geselecteerd, wordt er een betalingenpaneel op het scherm weergegeven. Met het betalingenpaneel kan de gebruiker snel de details van het te betalen bedrag intikken zonder dat de gebruiker naar een ander scherm hoeft te navigeren. Raadpleeg Betalingen verwerken voor meer informatie over het communiceren met het betalingenpaneel.

 

Canadese klanten 

Afhankelijk van het taalgebied van je provincie ziet het Bestelscherm er een beetje anders uit vanwege unieke provinciale belastingklassewetten. Houd er rekening mee dat het verschil van het Bestelscherm alleen geldt voor Canadese gebruikers in Brits-Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario en Quebec.

Voor de betreffende Canadese gebruikers worden in eerste instantie maar twee knoppen onder de bestelde items weergegeven in kasticketweergave.  Vanuit het Bestelscherm kunnen gebruikers Betalen of Meer selecteren:

Afbeelding Canadese betalingen 1

Wanneer gebruikers Betalen selecteren, worden het totaalbedrag en de belastingklasse berekend en de gebruikelijke betaalmethodeknoppen en slimme contante bedragen worden op het scherm weergegeven:

Afbeelding Canadese betalingen 2

 

De volgende stap

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1