Hoi, hoe kunnen we je helpen?

De Star mC-Print3 LAN configureren

De Star mC-Print3-kasticketprinter maakt via een LAN-kabel verbinding met uw netwerk. Daarna maakt uw iPad via uw netwerk verbinding met uw printer. Om de Star mC-Print3 LAN te configureren, moet u papier in de printer plaatsen, de printer met uw netwerk verbinden, een testpagina printen en de printer toevoegen aan Restaurant Manager.

Product_2022_7014_Star_MC-Print3_Front.jpg

Wat u nodig hebt

Om uw printer te configureren, hebt u het volgende nodig:

Star mC-Print3 

Product_2022_7014_Star_MC-Print3_Front.jpg
Stroomkabel Product_2022_7029_Star_MC-Print3_PowerCord.jpg
LAN-kabel Product_2019_1596_03.jpg

Papierrol

 

Product_2019_1608_07.jpg

 

Zodra u alles klaar hebt liggen, kunt u papier in uw printer plaatsen.

Papier in de Star mC-Print3 LAN plaatsen

Om papier in uw printer te plaatsen:

 1. Om de klep van de printer te openen, trekt u aan de hendel aan de linkerkant van de printer.
 2. Plaats de papierrol zo dat het papier er bovenaan uitsteekt. Zorg er daarbij voor dat de papierrol strak opgerold blijft.Product_2022_7017_Star_MC-Print3_Printer_Front_Open.jpg
 3. Trek het papier naar buiten langs de snijder aan de voorkant van de printer.
 4. Duw de klep weer naar beneden en klap de hendel terug op zijn plek.

Zodra u papier in uw printer hebt geplaatst, kunt u uw printer met uw netwerk verbinden.

De Star mC-Print3 LAN met uw netwerk verbinden

Om uw printer met uw netwerk te verbinden:

 1. Verwijder de achterkant van uw printer.Product_2022_7018_Star_MC-Print3_OpenBack.jpg
 2. Sluit deLAN-kabel aan op de LAN-poort van uw printer.
 3. Sluit het andere uiteinde van de LAN-kabel aan op de LAN-poort van uw router.
 4. Sluit de stroomkabel aan op uw printer.
 5. Sluit het andere uiteinde van de stroomkabel aan op een stopcontact.
 6. Plaats de achterkant van uw printer weer terug.
 7. Druk op de aan/uit-knop om uw printer in te schakelen. De printer is correct ingeschakeld wanneer het ledlampje groen knippert.

Zodra uw printer verbonden is met uw netwerk, kunt u een testpagina printen.

Een testpagina op de Star mC-Print3 LAN printen

Op de testpagina staat het hardwareadres en IP-adres van uw printer. Deze hebt u later nodig om uw printer toe te voegen aan Restaurant Manager.

Om een testpagina te printen:

 1. Schakel uw printer uit.
 2. Houd de feed-knop ingedrukt en druk op de aan/uit-knop totdat de testpagina geprint wordt.
 3. Laat de feed-knoplos om te stoppen met printen.
 4. Bewaar de testpagina goed. De informatie erop is namelijk belangrijk voor het volgende gedeelte.

Zodra u de testpagina hebt geprint, kunt u uw printer toevoegen aan Restaurant Manager.

De Star mC-Print3 LAN aan Restaurant Manager toevoegen

Om uw printer aan Restaurant Manager toe te voegen:

 1. Log in bij Restaurant Manager.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Printing Printers.
 3. Selecteer Nieuwe printer toevoegen.
 4. Geef de printer een naam die verwijst naar zijn model, functie of locatie (bijv. Star mC-Print3, keukenprinter).
 5. Selecteer Star als het type in het vervolgkeuzemenu.
 6. Selecteer MC Print 3 (LAN) als het modelin het vervolgkeuzemenu.
 7. Voer het IP-adres in zoals vermeld op uw testpagina.
 8. Voer 576 in als Breedte.
 9. (Optioneel) Als u een geldlade met deze printer verbindt, klik dan op het selectievakje Geldlade verbonden.Star_mc-Print_3_LAN__L-Series__1.png
 10. Klik op Opslaan.

Zodra u uw printer hebt toegevoegd aan Restaurant Manager, kunt u een kasticket als test printen.

Een kasticket als test printen

Om een kasticket als test te printen:

 1. Log in bij de Restaurant POS-app.
 2. Tik op Tools.
 3. De printers die u hebt toegevoegd aan Restaurant Manager worden weergegeven. 
  Groen: de printer is verbonden.
  Rood:de printer is niet verbonden.
 4. Tik op Star mC-Print3 LANom een kasticket als test te printen.

Zodra u een kasticket als test hebt geprint, kunt u tickets en kastickets printen vanaf uw POS-apparaat.

Wat nu?

Ga naar Printer template aanmaken om een printertemplate voor uw printer aan te maken.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0