Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Gebruikersrollen toewijzen

Gebruikersrollen bepalen de machtigingen en beperkingen voor een bepaalde gebruiker in Lightspeed Restaurant. U kunt de gebruikersmachtigingen instellen door gebruikersrollen individueel in of uit te schakelen, of door de gebruikers toe te wijzen aan een gebruikersgroep met vooraf ingestelde rollen.

Individuele gebruikersrollen inschakelen

  1. Selecteer Gebruikers in de navigatiebalk in Restaurant Manager.
  2. Selecteer op de pagina Gebruikers een gebruiker om het pop-upscherm Gebruiker bewerken te openen.
  3. Selecteer Rollen bewerken.
  4. Selecteer Bijkomende rollen.
  5. Schakel gebruikersrollen in door ze te selecteren uit de lijst.
  6. Selecteer Opslaan en dan OK om het instellen te voltooien.

Als u een gebruikersgroep heeft aangemaakt en toegewezen, worden in de gebruikersrollijst alleen de machtigingen weergegeven die niet zijn opgenomen in de toegewezen groep. Gebruikersgroeprollen worden in blauw weergegeven en individuele machtigingen in groen.

User_roles_pop-up.png

OPMERKING: sommige machtigingen (zoals annuleren en verwijderen) zijn beperkt door beherende gebruikers. Hiervoor moet de gebruikersrol Verhoogde toelatingen toestaan zijn ingeschakeld.

 

Gebruikersrol

 

ROL BESCHRIJVING
Gebruiker toestaan om aanbetalingen op items terug te betalen

Geeft de gebruiker toestemming om terugbetaalbare producten terug te betalen in Restaurant POS.

Toegang tot POS toestaan

Als dit is ingeschakeld, heeft de gebruiker toegang tot de Restaurant POS-app (vloerplan, tafels, bestellingen, etc.). Als dit is uitgeschakeld, kan de gebruiker alleen in- en uitklokken in de Restaurant POS.

OPMERKING: deze instelling moet worden uitgeschakeld voor alle werknemers die geen interactie hebben met de POS, zoals het keukenpersoneel.

Inklokken ober niet verplichten

Als dit is ingeschakeld, is de gebruiker niet verplicht om in te klokken wanneer deze inlogt in de Restaurant POS aan het begin van zijn/haar shift.

OPMERKING: schakel dit in voor alle gebruikersgroepen als u de POS niet gebruikt om werkuren bij te houden.

Printen van kasticket toestaan Geeft de gebruiker toestemming om een kasticket te printen.
Opnieuw printen bar/keuken toestaan Geeft de gebruiker toestemming om tickets voor de bar/keuken zo vaak als gewenst opnieuw te printen.
Opnieuw printen van kasticket toestaan Geeft de gebruiker toestemming om kastickets zo vaak als gewenst opnieuw te printen.
Bewerken van kastickets andere gebruikers toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om kastickets te openen en te bewerken die zijn gemaakt door een andere gebruiker.

OPMERKING: deze rol moet zijn ingeschakeld als u Order Ahead gebruikt of als POS-gebruikers tafels delen.

Bewerken van voltooide kastickets toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om een voltooid kasticket opnieuw te openen en te bewerken.

Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan managers.

Overdracht van eigendom voor openstaande kastickets gebruiker toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om tafeleigendom van zijn/haar openstaande kastickets over te dragen aan een andere gebruiker. Dit komt van pas bij het wisselen van shifts.

OPMERKING: overgedragen kastickets hoeven niet te worden geaccepteerd door de nieuwe eigenaar.

Overdracht van eigendom voor alle openstaande kastickets toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om tafeleigendom van alle openstaande kastickets over te dragen, inclusief kastickets van andere gebruikers.

Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan managers.

Bewerken van producten toestaan Geeft de gebruiker het recht om productnamen te bewerken zoals deze op een specifieke bestelling verschijnen. Dit is een Itemoptie in het Bestelscherm.
Verwijderen van producten toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om items te verwijderen van een kasticket nadat deze bij de bar/keuken zijn geprint. Opmerking: dit is niet van toepassing op items die niet zijn geprint.

Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan managers.

Verwijderen van niet-geprinte items toestaan Als dit is ingeschakeld, kan de gebruiker producten verwijderen die nog niet bij de bar/keuken of op een kasticket zijn geprint.
Verwijderen van meer items dan aanwezig toestaan

Als dit is ingeschakeld, kan de gebruiker een grotere hoeveelheid van een bepaald product verwijderen dan aanwezig is op de bestelling. Hierdoor kan een negatief verschuldigd saldo ontstaan, wat betekent dat de klant een terugbetaling ontvangt.

Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan managers.

Wijzigen van itemprijs op kasticket toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om de prijs van een product in een specifieke bestelling te bewerken door op te tikken in de zijbalk van het Bestelscherm.

OPMERKING: als dit is uitgeschakeld, kan de gebruiker nog steeds de prijs wijzigen van producten met een open prijs.

Overdracht van items naar andere tafels/rekeningen toestaan Geeft de gebruiker toestemming om een item van de ene naar de andere tafel of rekening over te dragen door het item ingedrukt te houden in het Bestelscherm of met behulp van het Actiepaneel.
Toevoegen van kortingen toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om een korting toe te voegen aan een kasticket.

OPMERKING: schakel ook de rol 'Korting toevoegen zonder klant toestaan' in.

Toevoegen van korting zonder klant toestaan Als dit is ingeschakeld, kan een gebruiker ook een korting toevoegen aan een bestelling als er geen klant is toegewezen aan de bestelling. Als dit is uitgeschakeld, moet er een klant worden toegewezen aan een bestelling voor de gebruiker een korting kan toevoegen.
Wijzigen van btw op kasticket toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om de btw op een item of volledig kasticket te wijzigen. Dit is alleen van toepassing op accounts met prijzen exclusief btw: 'Inclusief btw' moet zijn uitgeschakeld onder Manager > Instellingen > Bedrijfsinstellingen.

Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan managers.

Toevoegen van servicekosten toestaan Geeft de gebruiker toestemming om servicekosten toe te voegen aan een kasticket. Hoeft niet te worden ingeschakeld voor servicekosten die automatisch worden toegepast.
Verwijderen van servicekosten toestaan Geeft de gebruiker toestemming om servicekosten van een kasticket te verwijderen, zelfs als deze automatisch worden toegepast.
Betaling toestaan Geeft de gebruiker toegang tot het scherm Betaling en geeft deze toestemming om betalingen te accepteren.
Betaling met krediet toestaan Geeft de gebruiker toestemming om betalingen met klantenkrediet te verwerken.
Betaling met 'Krediet toevoegen' toestaan Geeft de gebruiker toestemming om krediet toe te voegen aan het account van een klant via de betaalmethode 'Krediet toevoegen'.
Betaling op rekening toestaan Geeft de gebruiker toestemming om betalingen op rekeningen van klanten achter te laten via de betaalmethoden 'Op rekening zetten' en 'Rekening betaald'.
Toevoegen van fooi toestaan Als dit is ingeschakeld, kan een gebruiker een fooi toevoegen tijdens het verwerken van elk type betaling.
Sluiten van betalingsbatch toestaan Geeft gebruikers van het type manager toestemming om kredietkaartbetalingen in batches te sluiten in Restaurant POS (alleen voor klanten in de VS met geïntegreerde betalingen).
Annuleren van kasticket toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om een volledig kasticket te annuleren via de betaalmethode 'Kasticket annuleren'.

Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan managers.

Annuleren zonder klant toestaan Als dit is ingeschakeld, kan de gebruiker een kasticket ook annuleren als er geen klant is toegewezen aan de bestelling. Als dit is uitgeschakeld, kan de gebruiker een kasticket alleen annuleren als er een klant is toegewezen aan de bestelling.
Openen van geldlade toestaan Geeft de gebruiker toestemming om de geldlade automatisch te openen bij het invoeren van een betaling. De gebruiker kan deze ook openen met behulp van de knop Open geldlade in het scherm Betaling, het menu Extra en het scherm Profiel.
Openen van geldlade via menu Extra toestaan Geeft de gebruiker toestemming om de geldlade te openen via het menu Extra op het vloerplan. De rol 'Openen van geldlade toestaan' moet ook zijn ingeschakeld.
Bekijken van apparaat geldlade toestaan Geeft de gebruiker toestemming om de geldlade van het huidige apparaat te bekijken en de eindtelling te rapporteren.
Bekijken van alle geldlades toestaan Geeft de gebruiker toestemming om alle geldlades te bekijken en de eindtellingen te rapporteren.
Toevoegen van geld aan geldlade toestaan

Als dit is ingeschakeld, kan de gebruiker geld toevoegen aan de virtuele geldlade die is verbonden met het apparaat.

OPMERKING: deze instelling is alleen van toepassing op het afzonderlijke apparaat als de rol 'Bekijken van alle geldlades toestaan' niet is ingeschakeld.

Verwijderen van geld uit geldlade toestaan

Als dit is ingeschakeld, kan de gebruiker geld verwijderen uit de virtuele geldlade die is verbonden met het apparaat.

OPMERKING: deze instelling is alleen van toepassing op het afzonderlijke apparaat als de rol 'Bekijken van alle geldlades toestaan' niet is ingeschakeld.

Bekijken van geschiedenis geldlade toestaan Als dit is ingeschakeld, heeft de gebruiker toegang tot het bekijken van de geschiedenis van de geldlade (geld erin, geld eruit) via het scherm Profiel.
Einde van de dag toestaan

Geeft de gebruiker toegang tot de optie Einde van de dag op het scherm Profiel. De gebruiker kan alle open tafels sluiten en alle resterende gebruikers uitklokken alvorens het dagrapport te printen.

Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan managers.

Printen van alle rapporten toestaan Geeft de gebruiker toestemming om alle rapporten te printen die op basis van zijn/haar gebruikersrollen beschikbaar zijn.
Printen van dagrapport toestaan Geeft de gebruiker toestemming om het dagrapport uit de POS te printen.
Printen van dagrapport bij open tafels toestaan Geeft de gebruiker toestemming om het dagrapport te printen als er nog open tafels zijn. Dit heeft geen invloed op het printen van andere rapporten.
Printen van vloerrapport toestaan Geeft de gebruiker toestemming om het vloerrapport te printen.
Printen van sluitingsrapporten (X/Z) toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om sluitingsrapporten te printen.

OPMERKING: sluitingsrapporten moeten ook worden ingeschakeld via Restaurant Manager.

Printen van fiscale rapporten X toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om fiscale rapporten X te printen.

Printen van financiële rapporten Z toestaan Geeft de gebruiker toestemming om fiscale rapporten Z te printen.
Toegang tot obergegevens toestaan Als dit is ingeschakeld, verschijnt er een paneel met gebruikersstatistieken zoals Huidige inkomsten, Betaalde kastickets, Geannuleerde bestellingen en Fooien in het scherm Profiel.
Printen van oberrapporten toestaan Geeft de gebruiker toestemming om zijn/haar eigen oberrapport te printen. Deze rapporten tonen de activiteit van de gebruiker op de betreffende dag.
Printen van gebruikersrapport toestaan Geeft de gebruiker toestemming om het gebruikersrapport te printen.
Printen van gebruikersrapporten bij open tafels toestaan Geeft de gebruiker toestemming om gebruikersrapporten en gebruiker Z-rapporten te printen ook als er nog open tafels of rekeningen zijn.
Printen van gebruiker X-rapporten toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om gebruiker X-rapporten te printen.

OPMERKING: X-rapporten kunnen meerdere keren worden gegenereerd en vertegenwoordigen een momentopname van de gegevens.

Printen van gebruiker Z-rapporten toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om gebruiker Z-rapporten te printen.

OPMERKING: Z-rapporten kunnen slechts één keer worden gegenereerd en zetten de gebruikersgegevens terug naar € 0.

Printen van geldlade X-rapport toestaan Geeft de gebruiker toestemming om het geldlade X-rapport te printen.
Printen van geldlade Z-rapport toestaan Geeft de gebruiker toestemming om het geldlade Z-rapport te printen.
Printen van gebruikersportefeuille X-rapport toestaan

Geeft de gebruiker toestemming om het gebruikersportefeuille X-rapport te printen.

OPMERKING: een gebruikersportefeuille is een virtuele geldlade die is verbonden met een gebruiker wanneer er geen fysieke geldlade is.

Printen van gebruikersportefeuille Z-rapport toestaan Geeft de gebruiker toestemming om het gebruikersportefeuille Z-rapport te printen.
Toelatingen verhogen toestaan

Laat gebruikers toe om de toelatingen van een andere gebruiker tijdelijk te verhogen. Als deze toelating is ingeschakeld, kan een gebruiker zijn/haar PIN invoeren om een transactie van een andere gebruiker goed te keuren.

De instelling 'Toelatingen van een andere gebruiker verhogen' moet ook worden ingeschakeld via Manager > Toestellen > Instellingen Restaurant App. Zie Verhoogde toelatingen instellen en Verhoogde toelatingen gebruiken voor meer informatie.

Opmerking: deze rol wordt doorgaans toegewezen aan managers.

Ontgrendelen forceren Geeft de gebruiker toegang tot een tabel die op dat moment wordt gebruikt door een andere gebruiker. Opmerking: dit kan tot leiden tot gegevensverlies en daarom bevelen we aan deze rol uit te schakelen tenzij de gebruiker een manager is.
Aanmaken van klanten toestaan Geeft de gebruiker toestemming om een nieuwe klant aan te maken in de POS.
Voorraad bewerken in App toestaan Geeft de gebruiker toestemming om de voorraad van een item te wijzigen in de POS. De voorraadbeheerfunctie moet worden ingeschakeld in Restaurant Manager.
Vloeren bewerken Geeft de gebruiker toestemming om het vloerplan te bewerken in de POS met behulp van de functie Bewerken. Dit omvat ook de mogelijkheid om tafels te verwijderen.
Bewerken reservatie-instellingen toestaan Geeft de gebruiker toestemming om reservatie-instellingen, zoals de boekingstijdvakken te bewerken. Als dit is uitgeschakeld, wordt de knop Reservatie niet getoond in het menu Extra.
Beperkt management niet toestaan Als dit is ingeschakeld, heeft de gebruiker geen toegang tot Restaurant Manager. Als dit is uitgeschakeld, heeft de gebruiker toegang tot de backoffice via de knop Restaurant Manager op het Loginscherm van de POS.
Toegang tot rapporten toestaan Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Rapporten in Restaurant Manager.
Geforceerd uitklokken in Manager toestaan Geeft de gebruiker toestemming om andere gebruikers geforceerd uit te klokken via de pagina Manager > Rapporten > Werkrapporten.
Toegang tot producten toestaan

Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Producten in Restaurant Manager.

OPMERKING: dit geeft de gebruiker toestemming om producten bij te werken, toe te voegen en te verwijderen.

Manager - toegang tot gebruikers toestaan Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Gebruikers in Restaurant Manager.
Manager - toegang tot vloeren toestaan

Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Vloerplan in Restaurant Manager.

OPMERKING: dit geeft de gebruiker toestemming om gebruikers en klanten bij te werken, toe te voegen en te archiveren.

Manager - toegang tot apparaten toestaan

Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Toestellen in Restaurant Manager.

OPMERKING: dit geeft de gebruiker toestemming om apparaten en apparaatprofielen bij te werken, toe te voegen en te verwijderen.

Manager - toegang tot printen toestaan

Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Printen in Restaurant Manager.

OPMERKING: dit geeft de gebruiker toestemming om printers en printertemplates bij te werken, toe te voegen en te verwijderen.

Manager - toegang tot instellingen toestaan

Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Instellingen in Restaurant Manager.

Manager - toegang tot support toestaan Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Support in Restaurant Manager.
Manager - toegang tot betalingen toestaan Geeft de gebruiker toegang tot het tabblad Betalingen in Restaurant Manager.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0