Gebruikersrollen toewijzen

Gebruikersrollen bepalen de rechten en beperkingen voor een aangewezen gebruiker op Lightspeed Restaurant. U kunt de machtigingen van een gebruiker instellen door gebruikersrollen individueel in-/uit te schakelen of door het toewijzen van de gebruiker aan een gebruikersgroep met vooraf ingestelde rollen

Individuele gebruikersrollen inschakelen

  1. In Restaurant Manager opent u de pagina Gebruikers door te klikken op Gebruikers in het menu bovenaan en vervolgens op de tab Gebruikers.
  2. Selecteer een gebruiker om de pop-up Gebruiker bewerken te openen.
  3. Klik op Extra rollen
  4. Schakel de gewenste gebruikersrollen uit de lijst in.
  5. Klik op Opslaan en vervolgens op OK in het venster Gebruikersinstellingen om uw instellingen af te ronden.

OPMERKING: als u een gebruikersgroep toegewezen hebt, geeft de lijst alleen de rollen weer die niet opgenomen zijn in de toegewezen groep. Gebruikersgroepsrollen worden in blauw en individuele rollen in groen weergegeven.

Sommige rechten zoals nietig verklaren en wissen zijn beperkt tot Admin en Manager gebruikers en vereisen dat de gebruikersrol Verhoogde machtigingen toestaan ingeschakeld is.

 

Beschikbare Gebruikersrollen

Ontgrendelen dwingen

Geeft de gebruiker toegang tot een tafel die momenteel in gebruik is door een andere gebruiker. Let op: dit kan leiden tot gegevensverlies

Aanbevolen: rol uitschakelen tenzij de gebruiker een manager is

Bewerk vloerplan Geeft de gebruiker toestemming om het vloerplan in Restaurant POS te bewerken met de functie Bewerken
Betaling toestaan Verleent de gebruiker toegang tot het scherm Betaling en geeft toestemming om betalingen te accepteren
Toestaan om product te bewerken Geeft de gebruiker het recht om productnamen te bewerken zoals ze in een bepaalde volgorde weergegeven worden. Dit is een Itemoptie in het scherm Bestelling.
Toestaan om geldlade te openen Geeft de gebruiker toestemming om de kassalade automatisch te openen wanneer hij een betaling invoert. De gebruiker kan ze ook openen met de knop Open kassalade in het scherm Betaling en in het menu Extra.
Toestaan om product te verwijderen

Geeft de gebruiker toestemming om items van een ticket te verwijderen nadat ze zijn afgedrukt voor de bar/keuken. Heeft geen invloed op niet-afgedrukte items.

Toestaan om ticket item prijs aan te passen Geeft de gebruiker toestemming om een ​​prijs van een product in een specifieke bestelling te bewerken door te tikken op $ in de zijbalk in het scherm Bestelling
Toestaan om gebruikersinstellingen te bewerken Geeft de gebruiker toestemming om gebruikersinstellingen te bewerken.
Toestaan om ticket te printen Geeft de gebruiker toestemming om een ​​kasticket af te drukken.
Toestaan om gefinalizeerd ticket te bewerken.  Geeft de gebruiker toestemming om een voltooid kasticket opnieuw te openen en te bewerken.
Toestaan om reservatie instellingen te bewerken Geeft de gebruiker toestemming om reservatie-instellingen te bewerken zoals de boekingstijden bv. Indien uitgeschakeld wordt de knop Reservaties niet weergegeven in het menu Extra.
Toestaan om 'Gebruik-krediet'-betaalmiddel te gebruiken Geeft de gebruiker toestemming om betalingen met klantenkrediet te verwerken.
Toestaan om 'Zet op rekening'-betaalmiddel te gebruiken Geeft de gebruiker toestemming om betalingen op klantentabs te zetten met behulp van de betalingstypes "Op tab zetten" en "Tab betaald.
Toestaan om 'Toevoegen-krediet'-betaalmiddel te gebruiken

Geeft de gebruiker toestemming om krediet aan een klantaccount toe te voegen met behulp van de betalingsmethode "Krediet toevoegen".

Beperkt management niet toestaan

Wanneer deze optie ingeschakeld is, kan de gebruiker geen toegang krijgen tot de Manager via de knop Mijn restaurant beheren op het scherm Inloggen. Hij zal alleen toegang krijgen tot zijn persoonlijke gebruikersrapporten.

Toestaan om tickets te bewerken van andere gebruikers Geeft de gebruiker toestemming om kastickets te openen en bewerken die door een andere gebruiker gemaakt zijn.
Toestaan om alle rapporten af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om alle rapporten af ​​te drukken die beschikbaar zijn voor hem afhankelijk van zijn gebruikersrol
Toestaan om gebruikersrapporten af te printen Geeft de gebruiker toestemming om zijn eigen kelnerrapporten af ​​te drukken. Deze rapporten tonen de activiteit van de gebruiker van de dag.
Toestaan om toegang te hebben tot gebruikersdata Geeft de gebruiker toestemming om zijn gebruikersinformatie van de dag te bekijken door op het gebruikerspictogram onderaan Restaurant POS te tikken. Indien uitgeschakeld zal de gebruiker alleen de in- en uitklokprompts en de beschikbare rapporten te zien krijgen.
Toestaan om gebruikers Z-rapporten af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om zijn Z-gebruikersrapporten af te drukken.
Toestaan om fiscaal Z-rapporten af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om zijn Z-financiële rapporten (alleen Blackbox-klanten) af te drukken.
Toestaan om fiscaal X-rapporten af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om zijn X-financiële rapporten (alleen Blackbox-klanten) af te drukken.
Toestaan om gebruikers X-rapporten af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om X-gebruikersrapporten af ​​te drukken.
Toestaan om ticket te annuleren Geeft de gebruiker toestemming om een ​​heel kasticket te vernietigen met behulp van het betalingstype "Kasticket vernietigen".
Toestaan om korting te geven Geeft de gebruiker toestemming om een ​​korting aan een kasticket toe te voegen.
Toestaan om ticket opnieuw te printen Geeft de gebruiker toestemming om kastickets zo vaak af te drukken als hij wil.
Toestaan om keuken en bar tickets opnieuw te printen Geeft de gebruiker toestemming om tickets naar de bar/keuken zo vaak af te drukken als hij wil.
Toestaan om batch af te sluiten

Geeft de gebruiker van het type manager toestemming om de creditcardbetalingen in Restaurant POS te sluiten (alleen Amerikaanse klanten met geïntegreerde betalingen). 

Inklokken van gebruiker niet dwingen

Wanneer ingeschakeld is de gebruiker niet verplicht om in te klokken wanneer hij aan het begin van zijn shift op Restaurant POS inlogt.

Toegang tot kassa toestaan Wanneer ingeschakeld kan de gebruiker toegang krijgen tot de app Restaurant POS (vloerplan, tafels, bestellingen, enz.). Wanneer uitgeschakeld kan de gebruiker alleen in- en uitklokken in Restaurant POS.
Toestaan om niet afgedrukte items te verwijderen Wanneer ingeschakeld kan de gebruiker een product wissen dat nog naar de bar/keuken of op het kasticket afgedrukt moet worden.
Toestaan om cash in geldlade toe te voegen Wanneer ingeschakeld kan de gebruiker contant geld toevoegen aan de virtuele kassalade die gekoppeld is aan het apparaat.
Toestaan om cash uit geldlade te halen Wanneer ingeschakeld kan de gebruiker contant geld verwijderen uit de virtuele kassalade die gekoppeld is aan het apparaat.
Toestaan om geschiedenis van de geldlade te zien Wanneer ingeschakeld kan de gebruiker toegang krijgen tot de historiek van de kassaladen (cash-ins, cash-outs) door de 3 horizontale lijnen in de pop-up Kassalade aan te tikken. 
Toestaan om de geldlade van het huidige apparaat te zien Geeft de gebruiker toestemming om het contant geld na te gaan en toe te voegen/te verwijderen uit de kassalade van het huidige apparaat.
Toestaan om alle geldlades te zien

Geeft de gebruiker toestemming om het contant geld na te gaan en toe te voegen/te verwijderen uit alle kassaladen

Toestaan om de tax aan te passen op een kasticket Geeft de gebruiker toestemming om de belasting op een item of volledig kasticket te wijzigen. Dit geldt alleen voor accounts met facturatie exclusief btw: "Inclusief btw" moet uitgeschakeld zijn in de Bedrijfsinstellingen.
Toestaan om geldlade X-rapport af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om X-kassaladerapporten af ​​te drukken.
Toestaan om geldlade Z-rapport af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om Z-kassaladerapporten af ​​te drukken.
Toestaan om gebruikersportefeuille X-rapport af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om X-gebruikersportefeuillerapporten af ​​te drukken.
Toestaan om gebruikersportefeuille Z-rapport af te drukken Geeft de gebruiker toestemming om Z-gebruikersportefeuillerapporten af ​​te drukken.
Toestaan om korting toe te voegen zonder klant Wanneer ingeschakeld kan een gebruiker een korting toevoegen aan een bestelling, zelfs als een klant niet aan de bestelling toegewezen is. Wanneer uitgeschakeld moet een klant aan een bestelling toegewezen worden zodat de gebruiker een korting kan toevoegen.
Toestaan om ticket te annuleren zonder klant te kiezen Wanneer ingeschakeld kan een gebruiker een kasticket annuleren, zelfs als een klant niet aan de bestelling toegewezen is. Wanneer uitgeschakeld kan de gebruiker alleen een kasticket annuleren als een klant aan de bestelling toegewezen is.
Toestaan om meer kasticketitems te verwijderen dan voorhanden

Wanneer ingeschakeld kan de gebruiker een grotere hoeveelheid van een bepaald product verwijderen dan er op de bestelling aanwezig is

Toestaan om fooien toe te voegen Wanneer ingeschakeld kan een gebruiker een fooi toevoegen tijdens het verwerken van een betaling van welk type ook.
Toestaan om kortingen te bewerken

Geeft de gebruiker toestemming om de waarde van een bestaande korting te wijzigen met behulp van de knop $ in de zijbalk van het scherm Bestelling. OPMERKING: de gebruikersrol Itemprijs kassaticket wijzigen toestaan moet ook ingeschakeld zijn.

Toestaan om uitklokken te dwingen in Manager

Geeft de gebruiker toestemming om het uitklokken van andere gebruikers af te dwingen via Einde van de Dag in het menu Extra.

Aanbevolen: Alleen inschakelen voor Managers. 

Allow print day-report when tables are open Geeft de gebruiker toestemming om het dagrapport af te drukken wanneer er nog open tafels zijn. Dit beperkt het afdrukken van andere rapporten niet
Edit products without reporting access Geeft de gebruiker toestemming om producten te bewerken zonder de gebruiker toegang te geven tot rapportage.
Allow elevate permissions

Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de toestemmingen van een andere gebruiker tijdelijk uit te breiden. Zie Uitgebreide toestemmingen gebruiken

Aanbevolen: Alleen inschakelen voor Managers.

Allow receipt transfer ownership Geeft de gebruiker de mogelijkheid om de eigendom van een kasticket over te dragen aan een andere gebruiker.
Allow to delete service charge Geeft de gebruiker toestemming om het bedieningsgeld van een kasticket te verwijderen, zelfs als dit automatisch toegepast wordt.
Allow transferring items between tables/tabs Geeft de gebruiker toestemming om items tussen tabellen of tabs over te dragen door lang op het item te drukken in het scherm Bestelling.
Allow edit stock in App Geeft de gebruiker toestemming om de voorraad van een item in Restaurant POS te wijzigen. De functie Voorraadbeheer moet ingeschakeld zijn in Restaurant Manager.
Allow End of Day Geeft de gebruiker toegang tot de optie Einde van de Dag in het menu Extra. De gebruiker kan alle open tafels sluiten en alle resterende gebruikers uitklokken alvorens het Dagrapport af te drukken.
Allow transfer ownership of any open receipts

Geeft de gebruiker toestemming om de tafeleigendom van eender welk open kasticket over te dragen inclusief de kastickets van andere gebruikers.

Allow transfer ownership of user's open receipts Geeft de gebruiker toestemming om de tafeleigendom van zijn eigen open kastickets over te dragen aan een andere gebruiker.
Allow to print user reports if tables are open Wanneer ingeschakeld kan de kelner/barman gebruikersrapporten afdrukken, zelfs als ze nog openstaande tafels hebben.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden