Geavanceerde rapportage

Geavanceerde rapportage biedt eenvoudige, aanpasbare meetgegevens voor gebruikers die gedetailleerde informatie wensen over hoe hun restaurant presteert.

Met Geavanceerde rapportage kunt u:

 • Aangepaste rapporten maken en opslaan op basis van reeds bestaande sjablonen of er zelf een maken.
 • Snel zien hoe uw restaurant presteert dankzij intuïtieve grafieken en tabellen.
 • Eenvoudig een rapport naar PDF en/of Excel exporteren. Sommige secties kunnen ook naar CSV geëxporteerd worden.

Geavanceerde rapportage is een extra module die ingeschakeld moet worden op uw account door Lightspeed.

Toegang tot het rapport

Voor de toegang tot Geavanceerde rapportage klikt u op Rapporten > Geavanceerde rapportage.

Een ​nieuw rapport maken

 1. Klik op Nieuw rapport maken.
 2. Klik op < aan de rechterkant om de lijst rapportsecties te openen.
 3. Sleep rapportsecties uit de lijst naar het venster Sleep een component naar hier. Zie Beschikbare secties voor een volledige beschrijving.
  • Om een ​​sectie in het rapport te verplaatsen, plaatst u de muis op de sectie en houdt u het pictogram bewegen vast terwijl u de sectie naar boven of beneden sleept.
  • Om specifieke instellingen van een sectie aan te passen, plaatst u de muis op de sectie en klikt u op het pictogram instellingen. Selecteer of deselecteer individuele instellingen en klik vervolgens op Opslaan.
  • Om een ​​sectie uit het rapport te wissen, plaatst u de muis op de sectie en klikt u op het pictogram wissen. Klik op Ja om te bevestigen.
 4. Geef het rapport een naam.
 5. Klik op Opslaan.

Een opgeslagen rapport openen

 1. Klik op Opgeslagen Rapport openen.
 2. Selecteer het rapport dat u wilt openen.
 3. Klik op Rapport Openen.

Datumbereik instellen

 1. Klik op de datumbalk in de rechterbovenhoek van het scherm.
 2. Selecteer een datumbereik door op een begin- en einddatum te klikken.
 3. Specificeer het tijdstip van de dag.
 4. Klik op Toepassen.

De opties rapportinterval aanpassen

 1. Klik op Opties.
 2. Uit de dropdownmenu's selecteert u:
  1. Begin van de dag: het tijdstip waarop een dag begint in de rapporten.
  2. Begin van de week: het tijdstip waarop een week begint in de rapporten.
  3. Begin van de maand: de datum waarop een maand begint in de rapporten.

Een ​rapport exporteren

 1. Sla een nieuw rapport op of open een opgeslagen rapport.
 2. Selecteer een optie Exporteren als... uit de dropdownlijst naast opslaan.
  • Exporteren als PDF - Portrait
  • Exporteren als PDF - Landscape
  • Exporteren as Excel

Een ​​rapportsectie naar CSV exporteren

Exporteren naar CSV is niet beschikbaar voor alle secties.

 1. Maak een nieuw rapport of open een opgeslagen rapport.
 2. Beweeg de muis over de rapportsectie.
 3. Klik op CSV in de rechterbovenhoek van de sectie.

Beschikbare rapportsecties

Totalen en gemiddelden

 

Een sectie die een momentopname van uw totalen en gemiddelden weergeeft. Bijvoorbeeld: ontvangsten, klanten, gemiddelde inkomsten en btw

Categorie-inkomsten 

Een sectie die de inkomsten en belastingen gegroepeerd volgens categorie voor een bepaalde periode weergeeft. Kan gefilterd worden door snelkoppelingscategorieën of categorietypes, met of zonder kortingen. U kunt ook inkomsten voor de modificatoren gekoppeld aan een product weergeven.  

Vloerinkomsten

Een sectie die de inkomsten en belastingen gegroepeerd volgens vloer  weergeeft.

 Aangepaste sectie

Een sectie waar u uw eigen componenten kunt invoeren. Zie Een aangepaste sectie maken voor meer informatie.

Aangepaste HTML toevoegen

Een sectie waar u een aangepaste HTML kunt toevoegen om een unieke titel voor het rapport toe te voegen. 

Samenvatting Keuken en Bar 

Een tabel met de totalen voor de keuken en de bar. Kan gegroepeerd worden volgens categorie, eten en drinken of specifieke categorieën.

Samenvatting Betalingen

Een sectie die een samenvatting van alle ontvangen betalingen binnen de geselecteerde periode geeft

Inkomsten per uur

Een grafiek die de inkomsten, het aantal kasticketitems, de kosten, de winsten en het kostenpercentage illustreert gegroepeerd volgens uur

Inkomsten per weekdag 

Een tabel met de totale inkomsten, de gemiddelde inkomsten, het aantal kastickets en hun gemiddelden per weekdag.

Samenvatting Inkomsten 

Een sectie die een samenvatting van alle ontvangen inkomsten binnen de geselecteerde periode weergeeft.

 Tafelinkomsten 

Een sectie die de inkomsten en belastingen weergeeft gegroepeerd volgens tafel.

Samenvatting btw

Een sectie die een samenvatting van alle ontvangen btw binnen de geselecteerde periode weergeeft.

Samenvatting  Fooien 

Een sectie die een samenvatting van alle ontvangen fooien, bijdragen aan een fooipool, geld verschuldigd voor creditcardverwerking en het totaal aan verdiende fooien weereeft. 

Grafiek Top 5 verkopen

Een grafiek die de top 5 best en slechtst verkopende items weergeeft.

Een Aangepaste sectie maken

De Aangepaste sectie kan een geweldig hulpmiddel zijn om u te helpen een geïndividualiseerd rapport te maken dat aan de specifieke behoeften van uw Restaurant voldoet.

 1. Sleep en drop de Aangepaste sectie uit de sectielijst.
 2. Beweeg de muis over de Aangepaste sectie en klik op de knop Instellingen om de pop-up Instellingen aangepaste sectie te openen.

 3. Geef de sectie een naam.
 4. Selecteer een criterium Aggregaatinterval uit het dropdownmenu:
  1. Aggregaat per kasticket
  2. Aggregaat per dag
  3. Aggregaat per maand
 5. Selecteer een criterium Sorteren op uit het dropdownmenu:
  1. Kasticketdatum - geeft het rapport in chronologische volgorde weer.
  2. Kasticket ID - organiseert de inhoud volgens Kasticket ID.
  3. Totaalbedrag van de kastickets
  4. Totaalbedrag van de items
  5. Totaal btw
  6. Totaal korting
 6. Maak de dynamische kolommen aan.
  1. Klik op Veld toevoegen om een veldkolom aan de aangepaste tabel toe te voegen. Geef de veldkolom een kopnaam.

   • Selecteer een van de volgende opties als uw veld:
    • Datum kasticket
    • ID kasticket
    • Totaalbedrag van de kastickets
    • Totaalbedrag van de items
    • Totaal btw
    • Totaal korting
  2. Klik op Aggregaat toevoegen om een aggregaatkolom aan de aangepaste tabel toe te voegen. Een aggregaat is de som van bepaalde kenmerken of velden. Geef de aggregaatkolom een ​kopnaam.

   • Selecteer een van de volgende opties als uw aggregaat:
    • Categorie incl. btw
    • Categorie excl. btw
    • Betalingen totaal
    • Betalingen bedrag
    • Betalingen fooien
    • Aantal betalingen
    • Netto per belastingtarief
    • Belasting per belastingtarief
    • Totaal per belastingtarief
   • In het venster Bepaalde data selecteren kunt u ervoor kiezen om de data te beperken tot specifieke productcategorieën. Bijvoorbeeld Drank.

  1. Om een ​​dynamische kolom te wissen, drukt u op de X.

 7. Klik op Opslaan om de nieuwe sectie Aangepast rapport te maken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden