Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Gegevens exporteren

Op de pagina Gegevens exporteren kunt u ruwe gegevens in een CSV-bestand exporteren. Momenteel worden andere CSV-exports in Lightspeed-rapporten niet geformatteerd om te kunnen bewerken. Op de pagina Gegevens exporteren kunt u een CSV-bestand downloaden, zodat u eenvoudiger toegang kunt krijgen tot gegevens met spreadsheetsoftware.

Afbeelding van de pagina Gegevens exporteren in Restaurant Manager

Om gegevens te exporteren, downloadt u een CSV-categorie door een datumbereik te selecteren en locaties te specificeren (als uw bedrijf meer dan één locatie heeft). Het is mogelijk om CSV-rapporten te exporteren voor de volgende gegevenscategorieën: 

Kastickets

Deze CSV-export bevat kasticketgegevens voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s).

Kolomnaam
Kolombeschrijving
Bedrijfs-ID De unieke identificator voor uw Lightspeed-account.
Bedrijfsnaam De naam van uw bedrijf.
Volgnummer Het volgnummer van het kasticket (als de volgnummerfunctie is ingeschakeld).
Kasticket-ID De unieke ID voor een kasticket.
Liteserver-ID De unieke identificator van de Liteserver die geassocieerd is met uw account (alleen van toepassing voor accounts met een Liteserver). 
Aanmaakdatum Wanneer het kasticket werd aangemaakt.
Laatst aangepast Wanneer het kasticket voor het laatst werd aangepast.
Voltooiingsdatum Wanneer het kasticket voor het laatst werd voltooid.
Printdatum Wanneer het kasticket voor het laatst werd geprint.
Status De huidige status van het kasticket. Statussen omvatten onder andere: wachten op goedkeuring, in behandeling, wachten op betaling, betaald, nieuw, geaccepteerd of klaar.
Type Het laatst geselecteerde tafeltype voor het kasticket.
Annuleringsstatus Of het kasticket is geannuleerd. De status Geannuleerd betekent dat dit het originele geannuleerde kasticket is. De status Annuleren betekent dat dit het nieuw aangemaakte kasticket is nadat het originele kasticket werd geannuleerd. Deze kolom is niet van toepassing voor kastickets zonder de status Annuleren of Geannuleerd.
Tafel-ID De unieke ID voor de tafel die geassocieerd is met het kasticket.
Tafelnaam De naam voor de tafel die geassocieerd is met het kasticket.
Vloer-ID De unieke identificator voor de vloer die geassocieerd is met het kasticket.
Vloernaam De naam van de vloer die geassocieerd is met het kasticket.
Gangnummer Het gangnummer dat geassocieerd is met het kasticket.
Gebruikers-ID De unieke gebruikers-ID die geassocieerd is met het kasticket.
Gebruikersnaam De gebruikersnaam die geassocieerd is met de gebruiker.
Klant-ID De unieke identificator voor een klant.
Klantnaam De voor- en achternaam van de klant.
E-mail klant De e-mail van de klant.
Leveringsdatum De datum en tijd van een Leveringskasticket.
Aantal stoelen Het aantal klanten of stoelen die geassocieerd zijn met het kasticket.
Hoofd-ID De originele ID van het kasticket als het kasticket gesplit werd of het originele kasticket geannuleerd werd.
Heeft onderliggende kastickets Waar betekent dat het kasticket gesplit werd en dat er geassocieerde onderliggende kastickets zijn. Niet waar betekent dat het kasticket niet gesplit werd.
Netto totaal Het subtotaal van alle items op het kasticket.
Belastingen Alle btw-namen en btw-bedragen die worden toegepast op het kasticket.
Totaal Het subtotaal plus btw-bedrag voor het kasticket.
Fooi Het totaal betaalde fooibedrag op het kasticket, indien betaling is geïnd en fooibedrag is toegepast.
Extra Alle aanvullende informatie (zoals annuleringsredenen) die wordt toegepast op het kasticket.

 

Kasticketitems

Deze CSV-export bevat kasticketitems voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s).

Kolomnaam
Kolombeschrijving
Bedrijfs-ID De unieke identificator voor uw Lightspeed-account.
Bedrijfsnaam De naam van uw bedrijf.
Kasticket-ID De unieke ID voor een kasticket.
Aanmaakdatum Wanneer het kasticket werd aangemaakt.
Aangemaakt door De gebruiker (geïdentificeerd door gebruikersnaam) die het kasticketitem heeft toegevoegd.
Laatst aangepast Wanneer het item voor het laatst werd aangepast.
Laatst aangepast door De gebruikersnaam van de gebruiker die het item voor het laatst heeft aangepast.
Product-ID De product-ID van het item op het kasticket.
Status De huidige status van het kasticket. Niet verzonden betekent dat het item is toegevoegd, maar niet is verzonden naar het Kitchen Display System (KDS) of de keuken-/barprinter.
Itemnaam De productnaam.
Keukennaam De keukennaam voor het kasticketitem (niet van toepassing als er geen alternatieve productnaam is).
Prijs exclusief btw De prijs van het item zonder btw.
Prijs inclusief btw De prijs van het item inclusief btw (alleen van toepassing als de instelling ‘btw inbegrepen’ is ingeschakeld).
Aantal Het totaalaantal bestelde item(s).
Btw-percentage Het totale btw-percentage dat in rekening wordt gebracht op het item (alleen van toepassing als er specifieke belastingen op een item worden toegepast).
Btw-bedrag

Het totale btw-bedrag dat in rekening wordt gebracht op het item (alleen van toepassing als er specifieke belastingen op een item worden toegepast).

Totaalprijs De som van de productprijs en alle te betalen belastingen voor een item
Totaalprijs excl. btw Het totaal te betalen bedrag, exclusief btw
Categorie De productcategorienaam waar het item onder valt. Als het item onder een snelkoppelingscategorie valt, wordt in dit veld de geselecteerde snelkoppeling van de categorie vermeld en niet de originele categorie waarin het item werd gegroepeerd.
Categorietype Het type categorie waarin het item valt.
Stoelnummer Het stoelnummer op het kasticketitem.
Gangnummer Het gangnummer dat geassocieerd is met het item.
Extra Alle aanvullende informatie over het kasticketitem. 
PLU De PLU van het kasticketitem.

 

Betalingen

Deze CSV-export bevat betalingsgegevens voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s):

Kolomnaam
Kolombeschrijving
Bedrijfs-ID De unieke identificator voor uw Lightspeed-account.
Bedrijfsnaam De naam van uw bedrijf.
Kasticket-ID De unieke ID voor het kasticket.
Betaling-ID De unieke identificator voor de betaling.
Aangemaakt door ID De unieke ID van de gebruiker die de betaling heeft aangemaakt.
Aangemaakt door gebruikersnaam De gebruikersnaam van de gebruiker die de betaling heeft aangemaakt.
Aanmaakdatum Wanneer de betaling werd aangemaakt.
Laatst aangepast door ID De unieke gebruikers-ID van de gebruiker die de betaling voor het laatst heeft aangepast.
Laatst aangepast door gebruikersnaam De gebruikersnaam van de gebruiker die de betaling voor het laatst heeft aangepast.
Laatst aangepast datum Wanneer de betaling voor het laatst werd aangepast.
Betalingsnaam Naam van de betaalmethodeknop die op de POS verschijnt.
Betaalmethode De interne betaalmethode-identificator, zoals toegepast vanaf Restaurant Manager.
Betalingseigenaar-ID De unieke ID van de betalingseigenaar.
Betalingseigenaar gebruikersnaam De gebruikersnaam van de betalingseigenaar.
Betalingsstatusnaam De naam die geassocieerd is met de betalingsstatuscode.
Aantal Het totaal betaalde bedrag op het kasticket.
Fooi Het betaalde fooibedrag aan de gebruiker.
Fooieigenaar-ID De unieke ID die geassocieerd is met de gebruiker die geassocieerd is met de fooi.
Naam fooieigenaar De gebruikersnaam van de gebruiker die geassocieerd is met de fooi.
Klant-ID De unieke klant-ID die geassocieerd is met de betaling.
Klantnaam De voor- en achternaam van de klant die geassocieerd is met de betaling.
E-mail klant De e-mail van de klant die geassocieerd is met de betaling.
Geldlade-ID De unieke geldlade-ID die geassocieerd is met de betaling.
Geldladenaam De naam van de geldlade die geassocieerd is met de betaling.
Apparaat-ID De unieke apparaat-ID die geassocieerd is met de betaling.
Apparaatnaam De apparaatnaam die geassocieerd is met de betaling.

 

Belastingen

De btw-gegevens van de CSV-export voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s):

Kolomnaam
Kolombeschrijving
Bedrijfs-ID De unieke identificator voor uw Lightspeed-account.
Bedrijfsnaam De naam van uw bedrijf.
Kasticket-ID De unieke ID voor een kasticket.
Aanmaakdatum kasticket Wanneer het kasticket werd aangemaakt.
Voltooiingsdatum kasticket Wanneer het kasticket werd voltooid.
Subtotaal Het totale kasticketbedrag vóór btw.
Btw-naam De naam van de btw in huidige actieve belastingklassen (indien van toepassing). Als btw-klassen zijn ingeschakeld, geven kastickets zonder btw-codes die overeenkomen met de huidige btw-klasse de btw-code weer. Als de klant btw-klassen niet toepast, is de btw-naam hetzelfde als het btw-percentage. 
Btw-percentage Het percentage betaalde btw op het brutobedrag.
Btw-bedrag Het bedrag aan betaalde btw.

 

Toevoegingen

De toevoegingsgegevens van de CSV-export voor de geselecteerde tijdspanne en locatie(s):

Kolomnaam
Kolombeschrijving
Bedrijfs-ID De unieke identificator voor uw Lightspeed-account.
Bedrijfsnaam De naam van uw bedrijf.
Kasticket-ID De unieke ID voor een kasticket.
Itemnaam De naam van het item dat geassocieerd is met de toevoeging.
Product-ID De unieke ID van het product dat geassocieerd is met de toevoeging.
Product-PLU De PLU van het product dat geassocieerd is met de toevoeging.
Productnaam De naam van het product dat geassocieerd is met de toevoeging.
Toevoeging-ID

De unieke ID van de toevoeging.

Toevoeging-PLU De PLU van de toevoeging.
Naam toevoeging De naam van de toevoeging.
Beschrijving toevoeging De beschrijving van de toevoeging (indien van toepassing).
Toevoegingsprijs inclusief btw De prijs van de toevoeging inclusief btw (alleen van toepassing als de instelling ‘btw inbegrepen’ is ingeschakeld).
Toevoegingsprijs exclusief btw De prijs van de toevoeging exclusief btw.

 

Gebruikers

Deze CSV-export bevat gebruikersgegevens (voor alle gebruikers die geconfigureerd zijn in Lightspeed Manager).

Kolomnaam
Kolombeschrijving
Bedrijfs-ID De unieke identificator voor uw Lightspeed-account.
Bedrijfsnaam De naam van uw bedrijf.
Gebruikers-ID De unieke ID voor de gebruiker.
Voornaam De voornaam van de gebruiker.
Achternaam De achternaam van de gebruiker.
Gebruikersnaam De gebruikersnaam van de gebruiker.
Type Het type gebruiker (beheerder, manager, werknemer, klant of API).
Gearchiveerd Waar als de gebruiker is gearchiveerd; Niet waar als de gebruiker niet is gearchiveerd.

 

Producten

Deze CSV-export bevat productitemgegevens (voor alle producten die geconfigureerd zijn in Lightspeed Manager).

Kolomnaam
Kolombeschrijving
Bedrijfs-ID De unieke identificator voor uw Lightspeed-account.
Bedrijfsnaam De naam van uw bedrijf.
Product-ID De unieke ID voor het product.
Producttype Het type product.
Naam De naam van het product.
Keukennaam De keukennaam voor het product.
PLU De PLU voor het product.
Prijs De prijs van het product.
Categorie-ID De unieke ID van de categorie waarin het product werd aangemaakt.
Categorienaam De naam van de categorie waarin het product werd aangemaakt.
Btw-tarief Het btw-tarief dat is geconfigureerd voor het product.
Btw-tarief afhalen Het btw-tarief voor afhalen dat is geconfigureerd voor het product.
Btw-tarief levering Het btw-tarief voor levering dat is geconfigureerd voor het product.
Afhaalprijs De afhaalprijs voor het product.
Leveringsprijs De leveringsprijs voor het product.
Prijs exclusief btw De prijs van het product exclusief btw.
Afhaalprijs exclusief btw De afhaalprijs van het product exclusief btw.
Leveringsprijs exclusief btw De leveringsprijs van het product exclusief btw.
Zichtbaar Of het product zichtbaar is op de POS.

 

Categorieën

Deze CSV-export bevat categoriegegevens (voor alle categorieën die geconfigureerd zijn in Restaurant Manager).

Kolomnaam
Kolombeschrijving
Bedrijfs-ID De unieke identificator voor uw Lightspeed-account.
Bedrijfsnaam De naam van uw bedrijf.
Categorie-ID De unieke ID voor de categorie.
Categorienaam De naam van de categorie.
Btw-tarief Het btw-tarief dat is geconfigureerd voor de categorie.
Btw-tarief afhalen Het btw-tarief voor afhalen dat is geconfigureerd voor de categorie.
Btw-tarief levering Het btw-tarief voor levering dat is geconfigureerd voor de categorie.
Zichtbaar Of de categorie zichtbaar is op de POS.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0