Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Vestigingen op meerdere locaties gebruiken

Zodra vestigingen op meerdere locaties zijn ingeschakeld voor uw account, verschijnt er een 'M' naast de naam van uw hoofdaccount in Restaurant Manager.

Naar een andere locatie schakelen:

 1. Klik op de naam van uw hoofdaccount in de linkerbenedenhoek van de pagina. Er verschijnt een lijst van al uw andere locaties.
 2. Klik op de naam van een van uw andere locaties om naar het account voor die locatie te schakelen.

multi-location.png

Locatierapporten

Zodra vestigingen voor meerdere locaties zijn ingeschakeld, verschijnt er een nieuwe sectie in Restaurant Manager genaamd Locatierapporten. In deze sectie vindt u een Locatie Omzet-dashboard en een selectie van gecombineerde rapporten, waarin gegevens van al uw locaties zijn samengevoegd.

De volgende rapporten zijn beschikbaar als gecombineerd rapport:

 • Kastickets
 • Dagrapporten
 • Weekrapporten
 • Maandrapporten
 • Productrapporten
 • Categorierapporten
 • Gebruikersrapporten
 • Omzetrapporten

Locatie Omzet-dashboard

Het Locatie Omzet-dashboard toont statistieken gerelateerd aan de omzet van één of meerdere locaties, gebaseerd op een geselecteerd datumbereik.

Een datumbereik selecteren:

 1. Klik op de kalender in de linkerbovenhoek.
 2. Selecteer een datumbereik. Opmerking: U kunt een databereik over meerdere maanden selecteren, door de begindatum in de linkerkalender te selecteren en de einddatum in de rechterkalender.

Eén of meerdere locaties selecteren:

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek.
 2. Typ om te zoeken naar een specifieke locatie of selecteer één of meerdere locaties uit het vervolgkeuzemenu.

Cadeaubonnen op meerdere locaties

Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt op meerdere locaties. Zodra vestigingen op meerdere locaties zijn ingeschakeld, verschijnt er een kolom in de sectie Cadeaubonnen waarin de locatie van activering wordt getoond. In de sectie Cadeaubontransacties verschijnt een kolom waarin de locatie van gebruik wordt getoond.

Raadpleeg Cadeaubonnen instellen voor meer informatie.

Producten op meerdere locaties

Zodra vestigingen op meerdere locaties zijn ingeschakeld, kunt u producten, modificators, kortingen en servicekosten aanmaken in het hoofdaccount, wat vervolgens ook wordt doorgevoerd in alle andere locaties.

Producten/servicekosten/kortingen: Als u een product aanmaakt of bewerkt, verschijnt er een pop-up waarin wordt gevraagd of u de wijziging wilt doorvoeren voor All Establishments (Alle vestigingen)Only This Establishment (Alleen deze vestiging) of Selected Establishments (Geselecteerde vestigingen). Raadpleeg Producten aanmaken voor meer informatie.

Modificators: Modificators die worden aangemaakt in het hoofdaccount, worden ook toegepast op alle andere locaties. Raadpleeg Het gebruik van multi-locatiemodificators voor meer informatie.

Andere overwegingen:

 • Klanten, Geplande gebeurtenissen, Categorieën en Ingrediënten die worden aangemaakt in het hoofdaccount, worden niet toegepast op andere locaties. Deze dienen te worden aangemaakt binnen elk afzonderlijk account.
 • Combo's en Keuzes die worden aangemaakt in het hoofdaccount, worden niet toegepast op andere locaties.
 • Voorraadbeheer is niet beschikbaar voor verschillende vestigingen tegelijk.
 • Als u een product, korting of servicekosten vanuit het hoofdaccount verwijdert, wordt dit niet verwijderd in andere locaties. Het moet worden verwijderd binnen elk afzonderlijk account.

Aanmelden bij andere locaties in Restaurant POS

Als u zich aanmeldt in het account voor een locatie in Restaurant POS, dient u het e-mailadres te gebruiken dat is gekoppeld aan die specifieke locatie.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1