Een rekening opsplitsen

In Restaurant POS kunnen rekeningen op verschillende manieren opgesplitst worden afhankelijk van de behoeften van uw klanten. 

 • De rekening gelijk verdelen over alle stoelen (Opsplitsen in gelijke delen)
 • De rekening opsplitsen door bepaalde items in de bestelling te selecteren (Opsplitsen via geselecteerde items)
 • De rekening opsplitsen via wat elke stoel bestelde (Opsplitsen per stoel)
 • Het kasticket van een klant verwerken terwijl de rest van de rekening nog doorloopt (Check-out van een enkele stoel)

Rekeningen kunnen opgesplitst worden in maximum 99 afzonderlijke delen.

U kunt ook delen van een opgesplitst kasticket samenvoegen nadat de rekening opgesplitst werd per stoel of geselecteerde items. Als aan een tafel van 6 iedereen zijn deel van de rekening afzonderlijk wilt betalen, behalve stoelen 2 en 3 bijvoorbeeld, kunt u de originele rekening opsplitsen per stoel en vervolgens kasticket 2 en kasticket 3 samenvoegen.  

Als u een fout maakt bij het opsplitsen van een rekening, kunt u altijd de opsplitsing ongedaan maken.

OPMERKING: voordat u rekeningen kunt opsplitsen in Restaurant POS, moet u eerst een betaaltype Rekening opsplitsen en Alle opgesplitste kastickets printen in Restaurant Manager aanmaken. Zie Opgesplitste rekeningen instellen voor meer informatie. 

 1. In het Bestellingscherm in Restaurant POS klikt u op het pictogram Betalen. pay_icon.png

 2. In het Betalingscherm klikt u op de betaalmethode Rekening opsplitsen. Selecteer hoe u de rekening wilt opsplitsen.

  • Opsplitsen in gelijke delen: klik op deze optie en geef dan het aantal rekeningen op waarin u het kasticket wilt opsplitsen. Opmerking: u kunt een rekening in maximum 99 afzonderlijke rekeningen opsplitsen. Deze optie is niet beschikbaar voor Belgische FDM-gebruikers.

  • Opsplitsen door Geselecteerde items te gebruiken: selecteer in de kasticketlijst de bestelitems die u op een afzonderlijke rekening wilt zetten en klik dan op Opsplitsen door geselecteerde items te gebruiken. U kunt deze stap herhalen om een andere opgesplitste rekening aan te maken.

  • Opsplitsen per stoel: nadat de bestelitems per stoel gerangschikt zijn (zie Bestelitems toewijzen aan stoelen), klikt u op Opsplitsen per stoel. Een afzonderlijke rekening wordt aangemaakt voor elke stoel. Bestelitems die toegewezen zijn aan de "Tafel" op de bestellingenlijst staan nu op een afzonderlijke rekening.

  • Afzonderlijke stoel check-out: als de bestelitems gerangschikt zijn per stoel (zie Bestelitems toewijzen aan stoelen), klikt u op Afzonderlijke stoel check-out. Klik op de stoel voor de  check-out en klik vervolgens op Klaar.

 3. Een nieuw betalingsticket (blauw) wordt weergegeven met het opgesplitste bedag bovenaan in het Betalingscherm. 

  Als een rekening werd aangemaakt, maar niet alle bestelitems werden toegewezen aan de juiste
  rekening, sleept u de bestelitems en zet ze neer op de andere kastickets via  icon_3bars.png.

 4. Om betalingen te verwerken, klikt u op een kastickettendoos bovenaan in het Betalingscherm en verwerkt u de betaling vervolgens als gewoonlijk. Zie Betalingen en fooien ontvangen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden