Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Instellingen apparaat

De pagina Apparaatinstellingen bevat een lijst met instellingsprofielen van uw toestel. Profielen zijn nuttig om dezelfde apparaatinstellingen eenvoudig op meerdere apparaten toe te passen. U kunt ook een profiel als “Standaard profiel” toewijzen dat automatisch toegepast zal worden op elk nieuw apparaat van uw account. Wanneer een bestaand apparaat voor de eerste keer geüpdatet wordt naar Lightspeed Restaurant 5.0 of hoger, zal er automatisch een nieuw profiel gemaakt worden dat zijn vooraf bepaalde iOS-instellingen bevat.

OPMERKING: de account-, betalings- en ontwikkelaarsinstellingen worden direct geconfigureerd in de iOS-instellingen van het apparaat.

RestaurantAppSettings.png

Voor de toegang tot de pagina Apparaatinstellingen in Restaurant Manager klikt u op Apparaten > Apparaatinstellingen.

Een bestaand profiel bewerken

 1. In de pagina Apparaatinstellingen klikt u op het potlood pictogram van het profiel dat u wilt bewerken.
 2. Bewerk het profiel.
 3. Klik op Opslaan.

Een nieuw profiel aanmaken

 1. In de pagina Apparaatinstellingen klikt u op Nieuw profiel aanmaken.
 2. Geef het nieuwe profiel een naam.
 3. Selecteer de gewenste instellingen voor het profiel.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Om apparaten aan het nieuwe profiel toe te voegen, klikt u op Nieuw apparaat aan profiel to evoegen.
 6. Selecteer een apparaat uit de dropdownlijst.

Een apparaat aan een bestaand profiel toevoegen

Optie 1

 1. In de pagina Apparaatinstellingen klikt u op het profiel waaraan u een apparaat wilt toevoegen.
 2. In het gedeelte APPARATEN DIE DIT PROFIEL GEBRUIKEN klikt u op Nieuw apparaat aan profiel to evoegen.
 3. Selecteer het apparaat uit de dropdownlijst.
 4. Klik op Opslaan.

Optie 2

 1. In de pagina Apparaatinstellingen klikt u op het apparaat dat u aan het bestaande profiel wilt toevoegen.
 2. In het gedeelte PROFIEL selecteert u het gewenste profiel uit de dropdownlijst.
 3. Klik op Opslaan.

Een bestaand profiel kopiëren

 1. In de pagina Apparaatinstellingen klikt u op het pictogram Profiel kopiëren CopyProfile_Icon.pngvan het profiel dat u wilt kopiëren. Het gekopieerde profiel zal openen als “Kopie van …”
 2. Bewerk de instellingen.
 3. Om apparaat aan het profiel toe te wijzen, klikt u op Nieuw apparaat aan profiel toevoegen.
 4. Klik op Opslaan.

Een profiel wissen

 1. In de pagina Apparaatinstellingen klikt u op het pictogram wissen van het profiel dat u wilt wissen.
 2. Klik op Ja om te bevestigen.

OPMERKING: u kunt het standaardprofiel niet wissen. U moet eerst een ander profiel als de standaard toewijzen.

Profielinstellingen

LET OP: instellingen met een asterisk (*) zijn uitsluitend beschikbaar wanneer Profieltype > Tafelbedieningsmodus is ingeschakeld

 

PROFIELDETAILS

Geef een naam op voor het apparaatprofiel.

Als je Standaardprofiel inschakelt, wordt dit profiel automatisch toegepast op alle nieuwe apparaten die aan je account worden toegevoegd.

PROFIELTYPE

Kies de modus Tafelbediening of Quick service voor het geselecteerde apparaatprofiel. Houd er rekening mee dat Quick Service-modus minder appinstellingen bevat dan Tafelbedieningsmodus.

 • De modus Tafelbediening bevat stoelkeuze, gangenselectie en het plaatsen van een bestelling voor voltooiing van het kasticket.
 • De modus Quick service bevat gelijktijdige verzending en voltooiing van een bestelling. 
APPARATEN DIE DIT PROFIEL GEBRUIKEN

Alle apparaten die dit apparaatprofiel gebruiken, worden hier vermeld. Je kunt apparaten uit het huidige profiel verwijderen of een nieuw apparaat aan het profiel toevoegen. 

LET OP: als je bezig bent met het bewerken van het standaard apparaatprofiel, kun je er geen apparaten uit verwijderen.

ALGEMENE INSTELLINGEN

Algemene apparaatprofielinstellingen omvatten: 

 • SSID: voer de SSID-code (netwerknaam) in om ervoor te zorgen dat je apparaat en je accessoires te allen tijde op hetzelfde netwerk werken.
 • Automatische correctie tijdzone: het inschakelen van de tijd binnen de POS-app om zich automatisch aan te passen aan je tijdzone.
 • Uitschakelen sluimermodus apparaat: het uitschakelen van de mogelijkheid van het apparaat om automatisch in de sluimerstand te gaan.
 • Auto-accepteren en voltooien van online bestellingen: kies ervoor om online bestellingen automatisch te laten accepteren en/of voltooien om de handmatige stappen in het verwerken van online bestellingen te verminderen. Als online bestellingen automatisch worden geaccepteerd en voltooid, zorg er dan voor dat de instelling "Slaapstand apparaat uitschakelen" ook aan staat. 
 • Geluidseffecten: het inschakelen van geluidseffecten in de POS-app.
 • Meldingstonen: het inschakelen van een meldingstoon voor bestellingen om af te halen/te leveren.
INSTELLINGEN BESTELSCHERM

Pas het uiterlijk en de lay-out van het Bestelscherm in Restaurant POS aan.

 • Instellingen rij/kolom: het specificeren van lay-out voor productrijen en -kolommen.
 • Lettergroottes: het specificeren van lettergroottes voor producten, prijzen en de rijhoogte van modificators.
 • Weergaveopties: het kiezen van welke informatie op de productknop wordt weergegeven.
 • *Geef snelkoppelingsbalk weer: het inschakelen of uitschakelen van de snelkoppeling voor snelle acties in het bestelscherm.
 • Kasticketpositie: het specificeren van de kasticketweergave aan de linker- of rechterkant van het bestelscherm.
 • *Standaard informatie kasticketitem: het specificeren van welke informatie standaard op de kasticketweergave wordt getoond.
 • Automatisch kasticketitems opslaan: indien ingeschakeld, wordt de bestelling altijd opgeslagen, zelfs als deze niet naar de bar of keuken wordt gezonden of het kasticket niet wordt voltooid.
 • Menu voorstellen tijdens het toevoegen van producten: wanneer bestelde producten onderdeel zijn van een menu, stelt de POS voor om in plaats ervan een menu toe te voegen.
 • *Gangen pop-up altijd tonen: indien ingeschakeld, worden gangen altijd getoond, zelfs als er maar één gang in de bestelling staat.
 • Geef de reden voor het verwijderen van een product: indien ingeschakeld, moet een gebruiker een reden opgeven als hij/zij een verzonden item verwijdert.
 • *Specifieke instellingen iPhone/iPod: de sidebar wordt gebruikt voor het wisselen van categorieën op een iPhone/iPad.
VLOERPLANINSTELLINGEN

Het specificeren van vloerplaninstellingen:

 • Schakel het Overzichtspaneel op het vloerplan in: Indien ingeschakeld, is het Overzichtspaneel toegankelijk via het scherm Tafels.
 • Toon stoelindex: indien ingeschakeld, worden stoelnummers zichtbaar op het scherm Tafels.
PRINTERINSTELLINGEN

Kies ervoor om de volgende printeracties in te schakelen:

 • Print wanneer kasticket gefinaliseerd wordt: kastickets worden automatisch geprint zodra ze voltooid zijn (wanneer een bestelling is betaald, wordt er een kasticket geprint).
 • *Print bar en keuken bij printen kasticket: resterende bar- en keukentickets worden geprint wanneer het kasticket wordt geprint.
 • Bij het afdrukken van een kasticket enkel een klantkopie (SRM) afdrukken.
 • *Finaliseren bij het afdrukken van het kasticket: kastickets worden automatisch voltooid zodra ze zijn geprint (aanbevolen voor ondernemingen van het type alleen contant, zoals foodtrucks of bars).
 • *Print bar en keuken bij finaliseren: resterende bar- en keukentickets worden geprint wanneer het kasticket wordt voltooid.
 • Gangenselectie: gang moet naar de keuken worden gestuurd voordat deze kan worden bereid. 
 • Gebruik iPad/iPhone tijd om te printen: iPad/iPhone-tijd wordt weergegeven op kastickets.
 • Printeronderbreking (in seconden): aantal seconden voordat de printer wordt onderbroken.
 • Probeer opnieuw te printen: het aantal keren om opnieuw te proberen te printen.
 • Template rendering tijd: hoeveelheid tijd om de printerafbeelding te laden. 
KLANTINSTELLINGEN

Instellingen aanpassen die specifiek voor klantgerelateerde workflows zijn:

 • Sorteren van klanten: bepaal hoe je je klanten in je systeem wilt sorteren en weergeven.
 • *Geef klanticoon weer: indien ingeschakeld, wordt de klanticoon weergegeven in de linkerbenedenhoek van het Bestelscherm
 • Google API-sleutel: het invoeren van een Google API-sleutel kan de automatische aanvulling van adressen tijdens het invoeren van adressen toestaan.
 • Zoek kamer en klanten: als je rekening is geïntegreerd met hotelmanagementsoftware, schakel je de optie Zoek kamer en klant in. 
WORKFLOWINSTELLINGEN

Je workflow in Restaurant POS aanpassen met deze instellingen:

 • Teruggaan naar het inlogscherm na afdrukken of finaliseren: automatisch teruggaan naar het inlogscherm nadat bar- en keukenitems zijn geprint of nadat een kasticket is voltooid inschakelen.
 • Waarschuwing na inactiviteit: het aantal seconden aanpassen totdat een inactiviteitswaarschuwing wordt weergegeven.
 • Vertraging start aftelling: een vertraging toevoegen tussen het waarschuwingsbericht en de start van een aftelling om terug te gaan naar het inlogscherm.
 • Teruggaan naar het inlogscherm na geselecteerde duur van inactiviteit: het aantal seconden wijzigen tussen het waarschuwingsbericht en het teruggaan naar het inlogscherm.
 • Laatste bar bestellingen weergeven: indien ingeschakeld, worden de laatste barbestellingen weergegeven onder het menu Extra.
 • Toegang tot het vloerplan verlenen voor gebruikers met standaard tafels: indien ingeschakeld, kan een gebruiker met een standaard tafel toegang krijgen tot de vloerplanweergave.
 • Voorkomen dat items gecombineerd worden: indien ingeschakeld, worden de producten nooit geconsolideerd op kastickets.
 • *Automatisch stoeltoewijzing verhogen door items toe te voegen: tijdens het meermaals toevoegen van het product, wordt elk volgend product automatisch toegewezen aan de volgende stoel.
 • *Alleen kunnen finaliseren wanneer bedrag gelijk aan 0 is: indien ingeschakeld, moet het betalingstype worden gekozen op het scherm Betalingen. Indien uitgeschakeld, kan een gebruiker "Finaliseren" selecteren om het kasticket te sluiten zonder het betalingstype te hoeven specificeren (uitgeschakelde instelling wordt aanbevolen voor gebruik in ondernemingen van het type alleen contant).
GEBRUIKERSINSTELLINGEN

Gebruikersspecifieke workflowinstellingen inschakelen, zoals:

INSTELLINGEN VOOR ACCESSOIRES

Instellingen configureren die zijn gerelateerd aan accessoires, zoals:

 • Audio Jack apparaat: apparaten die zijn verbonden via de audio jack.  

Om Spotify te kunnen gebruiken in combinatie met Restaurant POS, schakel je de volgende instellingen in: 

 1. Klik op Apparaten > Instellingen Restaurant App in Restaurant Manager.
 2. Scrol omlaag naar Accessoire-instellingen.
 3. Onder de kop Audio Jack apparaat klik je op het vervolgkeuzemenu en selecteer je Geen kaartlezer.

LET OP: Als je een kaartswiper gebruikt die via de audio jack is verbonden, moet je een afzonderlijk apparaat gebruiken om muziek af te spelen vanaf Spotify.

 • *Geldlade niet automatisch openen: indien ingeschakeld, wordt de geldlade niet automatisch geopend bij elke betaling.
 • *Geldlade niet automatisch openen: indien ingeschakeld, wordt de geldlade automatisch geopend bij elke betaling.
 • Barcode-instellingen: het selecteren van hoeveel cijfers van een barcode worden gebruikt tijdens het zoeken naar een PLU. 
BETALINGEN EN FOOIEN

Instellingen gerelateerd aan het ondertekenen op een apparaat of papier met een betaling specificeren:

 • Ondertekenen op papier: klant ondertekent papieren kasticket.
 • Ondertekenen op apparaat: in plaats van te ondertekenen op een papieren kasticket, kun je ervoor kiezen om op een apparaat te ondertekenen (uitsluitend compatibel met swipers en kamerbetalingen).
  • Vragen om fooi: een klant wordt altijd om fooi gevraagd wanneer "Ondertekenen op apparaat" is ingeschakeld.
 • Fooipercentages: je kunt suggesties van fooipercentages kiezen wanneer "Ondertekenen op apparaat" is ingeschakeld.
BETA-INSTELLINGEN

Deze instellingen worden toegepast op functies die momenteel een bètatest ondergaan. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

 • Meerdere creditcardbetalingen per kasticket toestaan: indien. uitgeschakeld, is er maar één kredietkaart per kasticket toegestaan.
 • Lightspeed-modus: snellere schakeling tussen schermen mogelijk maken.
 • Itemsplitsing: kasticketitem splitsen inschakelen.
MENU-INSTELLINGEN
 • Geselecteerde menu‘s: selecteren welke menu‘s beschikbaar zijn op dit apparaatprofiel door handmatig de menunaam in te voeren.

 

LET OP: instellingen met een asterisk (*) zijn uitsluitend beschikbaar wanneer Profieltype > Tafelbedieningsmodus is ingeschakeld

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0