Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Vloeren en tafels bewerken in Restaurant POS

U kunt snel een vloer of een tafel toevoegen of aanpassen direct in Restaurant POS.

Wanneer u een tafel toevoegt in Restaurant POS, is het tafeltype standaard gedefinieerd als Restaurant. U kunt de tafel bewerken in Restaurant Manager om het type te wijzigen.

OPMERKING: u moet het gebruikersrecht Vloeren bewerken hebben om vloeren en tafels toe te voegen/te bewerken. Zie Vloeren en tafels in Restaurant POS.

Tafels en vloeren bewerken in Restaurant POS 

  1. In Restaurant POS selecteert u de vloer waarmee u wilt werken. Zie Wisselen van vloer.
  2. Klik op Bewerken onderaan in het Tafelscherm. Het instellingenpaneel verschijnt.
  3. Klik op de tafel of de vloer waarmee u wilt werken of klik op +vloer of +tafel om een nieuwe toe te voegen.
  4. Kies de instellingen.

  5. Klik op Opslaan > Klaar. 

tables_edit.png

INSTELLINGEN TAFEL  
Naam Bepaal of wijzig de naam van de tafel.
X en Y

Horizontale en verticale positie van de tafel.

Om een tafel te verplaatsen, klikt-en-houdt u de tafel en versleept hem naar zijn plaats.

Breedte en hoogte

De breedte en hoogte van de tafel, gemeten in pixels.

Klik op een tafel en gebruik het pictogram Grootte aanpassen om de afmetingen van een tafel te veranderen. U kunt ook het precieze aantal pixels ingeven in de instellingen.

Stoelen

Het aantal stoelen toegewezen aan de tafel. 

Gebruik de schuifbalk om het aantal stoelen te verhogen of te verlagen.

Rotatie De rotatie van de tafel. Wanneer de schuifbalk in het midden staat, is de rotatie van de tafel 0 graden.
Rond

Indien uitgeschakeld is de tafel standaard rechthoekig. 

VLOERINSTELLINGEN   
Vloer Bepaal of wijzig de naam van de vloer.
Breedte Breedte van de vloer in pixels.
Hoogte Hoogte van de vloer in pixels.
Boekingscapaciteit Boekingscapaciteit van de vloer.Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1