Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Handmatig vastleggen en sluiten van batchbetalingen

Het wordt aanbevolen dat je de instellingen van je betalingsverwerker configureert op Autocapture + Autoclose en alleen betalingen en fooien via Restaurant Kassasysteem uit de Orders List bewerkt. Als je betalingsverwerker echter Adyen, Cayan, Bridgepay of Worldpay (voorheen Vantiv) is, is het mogelijk om batchbetalingen handmatig te bewerken, vast te leggen en te sluiten in Restaurant Manager.

De instellingen van je betalingsverwerker configureren

Om batchbetalingen handmatig af te sluiten, configureer je je betalingsverwerker met de volgende instellingen in Restaurant Manager.

Edit_Payment_Account_NO.png

 1. Klik in Restaurant Manager op Betalingen > Betalingsverwerkers.
 2. Klik op je betalingsverwerker.
 3. In de popup Betaalrekening bewerken, rechts van Autoclose of Autocapture, selecteer je Autoclose + AutoCapture, NO of Autoclose in het vervolgkeuzemenu: 


Autoclose + Autocapture: Met deze instelling kun je een AutoCapture-tijd opgeven. Tot aan de AutoCapture-tijd kunnen betalingen en fooien handmatig worden aangepast in Restaurant Manager of in Restaurant Kassasysteem vanuit de Orders List. Na de AutoCapture-tijd zijn betalingen niet langer bewerkbaar in Restaurant Kassasysteem of Restaurant Manager. Kort na de AutoCapture-tijd wordt de batch automatisch gesloten, wat betekent dat de betalingen worden gearchiveerd in Lightspeed Restaurant. Om geld op je rekening te kunnen storten, moet je echter een automatische sluitingstijd met je betalingsverwerker afspreken.

NEE: Deze instelling vereist dat je handmatig batchbetalingen vastlegt en sluit in Restaurant Manager. Betalingen worden niet automatisch vastgelegd of gesloten. Wanneer je de batch sluit, worden de betalingen gearchiveerd in Lightspeed Restaurant en wordt het geld op je rekening gestort.

Autoclose: Deze instelling vereist dat je handmatig batchbetalingen vastlegt en sluit in Restaurant Manager. Om geld op je rekening te kunn
en storten, moet je echter een automatische sluitingstijd met je betalingsverwerker afspreken.

 1. Voor de Modus moet je Preauth-capture selecteren om betalingen en fooien handmatig aan te passen. 
 2. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

Betalingen bewerken in Restaurant Manager

Als je betalingsverwerker Cayan, Worldpay (voorheen Vantiv) of Bridgepay is, kun je betalingen handmatig bewerken in Restaurant Manager.

 1. Klik in Restaurant Manager op Betalingen > Betalingsverwerking om de kaartbetalingen van de huidige dag te bekijken. Betalingen in het rood zijn nog niet vastgelegd en kunnen worden bewerkt. Betalingen in het groen zijn vastgelegd en kunnen niet meer worden bewerkt. 

  Opmerking: Er verschijnt een waarschuwingspictogram naast een betaling als dezelfde creditcard is gebruikt om hetzelfde bedrag meer dan eens op dezelfde transactie te betalen.

  Captured.png
 2. Klik op Bewerken om de popup Betaling bewerken te openen. Om een fooi of betaling toe te voegen of aan te passen, voer je het nieuwe bedrag of de nieuwe fooi in en klik je op OK.
  • Klik optioneel op Verwijderen om de betaling te annuleren. Het handmatig verwijderen van een betaling zorgt ervoor dat de transactie in Restaurant Kassasysteem niet wordt gefinaliseerd.

Edit_PreAuth.png

Het sluiten van je batch

 1. Na het maken van de gewenste bewerkingen aan een betaling, klik op Vastleggen om te finaliseren. Om alle betalingen in één keer vast te leggen, klik je op Alles vastleggen. Nadat een betaling is vastgelegd, kun je deze niet meer bewerken en wordt de transactie in Restaurant Kassasysteem gefinaliseerd.
  • Klik optioneel op Info om de details van de transactie te zien. Klik op Vernieuwen om de lijst bij te werken met nieuwe betalingen uit Restaurant Kassasysteem.
 2. Zodra alle betalingen zijn vastgelegd, verschijnt de knop Batch sluiten. Als je op Batch sluiten klikt, worden de betalingen uit je Open Batches verwijderd en naar Geschiedenis verplaatst.

  Opmerking: In de instellingen van de betalingsverwerker moet je, als je Autoclose of Autoclose + Autocapture hebt geselecteerd, een batch-sluittijd met je verwerker afspreken om geld op je rekening te kunnen storten. Als je NEE hebt geselecteerd, wordt het geld op je rekening gestort wanneer je op Batch sluiten klikt. 

Batchgeschiedenis bekijken

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu in de linkerbovenhoek om te schakelen tussen Batches openen en Geschiedenis.
 2. Klik in de Geschiedenis-weergave op de datum om een datumselector te openen waarmee je betalingen van een andere datum kunt bekijken.
  • Klik optioneel op Vernieuwen om de lijst bij te werken met eventuele recent gearchiveerde betalingen.

Batch_History.png

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0