Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Betalingen verwerken met Yomani/Yoximo van Worldline

Stel een Yoximo- (mobiel) of Yomani- (niet-mobiel) betaalterminal in via uw wifinetwerk voor gebruik met betalingsverwerker Worldline in Lightspeed Restaurant.

Houd rekening met het volgende als u Worldline gebruikt met Lightspeed Restaurant:

 • De betaalterminals Yomani/Yoximo worden momenteel alleen ondersteund op iPads die gebruikmaken van Restaurant POS.

 • De betaalterminal moet app-versie 14.06.00 of nieuwer bevatten.
 • Voor alle problemen die gerelateerd zijn aan de betaalterminal zelf, neemt u rechtstreeks contact op met Worldline Support.

1. Yomani/Yoximo inschakelen in iPad-instellingen

 1. Open de algemene Instellingen van de iPad.
 2. Selecteer Restaurant > Betaalinstellingen.
 3. Schakel onder Worldline Yoximo/Yomani in.
 4. Herstart de applicatie, zodat de wijzigingen worden doorgevoerd.

2. Yomani/Yoximo-betaalmethode aanmaken in Restaurant Manager

 1. Log in bij de Restaurant Manager als een admin-gebruiker.
 2. Tik op Betalingen > Betaalmethoden.
 3. Tik op Betaling toevoegen.
 4. Wijs een naam toe aan uw nieuwe betaling.
 5. Selecteer Yomani/Yoximo uit het vervolgkeuzemenu Type.
 6. Tik op OK.

3. De Worldline-terminal verbinden met uw wifinetwerk

Zet de Yoximo-terminal aan door op de gele Corr/ON (Corr/AAN)-knop te drukken. Druk op Menu om het terminalmenu te openen.

Zet de Yomani-terminal aan door deze aan te sluiten op een stopcontact. Druk op Stop > OK > Menu om het terminalmenu te openen.

 1. Druk in het terminalmenu op 3. Terminal Setup (terminal instellen) > 5. Wireless Settings (draadloze instellingen).
 2. Voer het eigenaarswachtwoord in. Het eigenaarswachtwoord is doorgaans de laatste vier cijfers van de terminal-ID.
 3. Druk op OK.
 4. Druk op 1. WLAN Settings (WLAN-instellingen) > 2. Add WLAN (WLAN toevoegen) > 2. Scan (scannen).
 5. Er wordt een lijst met beschikbaar draadloze netwerken weergegeven. Selecteer uw WLAN. Voer een naam in voor uw netwerk.
 6. Druk op OK.
 7. Voer uw WLAN-sleutel in.
 8. Voer een prioriteit in voor het netwerk. De terminal selecteert het netwerk met de hoogste prioriteit (0) bij het opstarten.
 9. Druk op OK. Op de terminal wordt een bevestiging weergegeven dat het draadloze netwerk is toegevoegd.

4. Neem uw apparaat op in de ECR-instellingen van de terminal.

Voorafgaand aan deze stap, dient u ervoor te zorgen dat het ECR-protocol is ingesteld op CTEP en de ECR-configuratie is ingesteld op TCP/IP op de terminal. Voor hulp bij deze instelprocedures, kunt u contact opnemen met een Worldline-technicus.

 1. Druk op Stop > OK > Menu om het terminalmenu te openen.
 2. Druk op 3. Terminal Setup (terminal instellen) > 10. Next (volgende) (0 op keypad).
 3. Druk op 3. Merchant Settings (instellingen eigenaar).
 4. Voer uw eigenaarswachtwoord in. Het eigenaarswachtwoord is doorgaans de laatste vier cijfers van de terminal-ID.
 5. Druk op OK.
 6. Voer een label/naam in voor de verbinding. Druk op OK.
 7. Druk op 10. Next (volgende) (0 op keypad) > 1. ECR Settings (ECR-instellingen) > 2. Add an ECR device (een ECR-apparaat toevoegen). Bijvoorbeeld: "Register 1"
 8. Voer de hostnaam (IP-adres) van uw mobiele apparaat in. Tussen elk afzonderlijk cijfer van het IP-adres, drukt u op OK. Bijvoorbeeld: 192 > OK > 168 > OK > 0 > OK > 123 > OK. Om uw IP-adres te vinden op de iPad tikt u op Settings (instellingen) > Wi-Fi en tikt u nogmaals om de netwerkinformatie weer te geven. Alle IP-adressen dienen zich in statische modus te bevinden.
 9. Druk nogmaals op OK.
 10. Voer het poortnummer in (9000). Druk op OK.
 11. Druk op 1. List ECR Devices (ECR-apparaten weergeven).
 12. Selecteer de naam van het apparaat.
 13. Druk op Select (selecteren) om het IP-adres te verifiëren.
 14. Druk op Yes (ja) wanneer u wordt gevraagd “Select this ECR device?” (“Dit ECR-apparaat selecteren?”).
 15. Druk op Stop totdat u terug bent op het startscherm.

De volgende stap

U bent nu klaar om betalingen te verwerken met uw Worldline-terminal! Raadpleeg Betalingen en fooien aannemen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0