Getimede gebeurtenissen aan categorieën en producten toewijzen

U kunt Getimede gebeurtenissen (zie Getimede gebeurtenissen aanmaken) aan individuele producten, aan alle producten in een categorie of aan alle producten in een menu toewijzen. Een product kan aan meer dan één Getimede gebeurtenis gekoppeld worden. Getimede gebeurtenissen die aan een categorie toegewezen worden, zijn van toepassing op elk product in de categorie. Als er voor een product meer dan één toegewezen gebeurtenis actief is op hetzelfde moment, is alleen de Getimede gebeurtenis met het hoogste prioriteitsniveau van toepassing.

  1. Op de pagina Producten in Restaurant Manager klikt u op de tab Producten.
  2. Klik op de tab Categorie of Product en de categorie waarmee u wilt werken.
  3. Als u een getimede gebeurtenis aan een product of menu toewijst, klikt u op het product of menu.
  4. In het gedeelte Geavanceerd klikt u op Getimede gebeurtenissen.
  5. Kies één of meer modificatoren uit de lijst. Voor producten kunnen Getimede gebeurtenissen die door middel van een categorie toegewezen zijn, niet geselecteerd worden en worden deze weergegeven met een slotpictogram.

     1.  Klik op OK.

 Lay-out in Restaurant POS

Om een ​​goede lay-out van de producten te garanderen wanneer u Zichtbaarheid getimede gebeurtenissen gebruikt, kunt u ook een Zichtbaarheid getimede gebeurtenis toewijzen aan een “Over de tijd verdeeld” product. Zie Producten sorteren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden