Hoi, hoe kunnen we je helpen?

MEWS property management system

MEWS is een property management system dat is geïntegreerd met Lightspeed Restaurant en waarmee je bar- en restaurantbonnen direct kunt doorberekenen aan de rekening van een gast. Gasten kunnen hun restaurantrekeningen betalen bij het uitchecken.

Schermafbeelding_2018-02-19_om_11.52.04.png

Een MEWS-account aanvragen

  1. E-mail info@mewssystems.com.

Aanmelden voor MEWS

  1. Ga naar https://lightspeed.integrationmanager.eu/Home/SignUp.  De pagina Integrations Manager is op dit moment alleen beschikbaar in het Engels. 
  2. Voer je gegevens in en klik op Request access. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van je registratie.

Screen_Shot_2018-10-03_at_18.01.07.png

Lightspeed-categorieën in kaart brengen bij MEWS-accounting categorieën

Om inkomsten te traceren in MEWS, moet je Lightspeed-categorieën koppelen aan MEWS-accounting categorieën. Zie voor meer informatie over het aanmaken van accounting categorieën in MEWS dit artikel in het MEWS Help Center: https://help.mewssystems.com/hc/fr/articles/360001837678-Create-an-accounting-category. Alle Lightspeed-categorieën moeten in kaart worden gebracht bij een NEWS-accounting categorie om inkomsten op correcte wijze te categoriseren.

  1. Klik in de Integration Manager op MEWS PMS Mapping
  2. Selecteer voor elke Lightspeed-productgroep de betreffende MEWS-accountingcategorie.

Mapping.png

  • Om kortingen op de juiste wijze te volgen in MEWS moeten alle kortingen in Lightspeed in hun eigen, afzonderlijke categorie staan en in kaart worden gebracht bij een accounting categorie voor kortingen in MEWS.

Instellingen configureren in de Integration Manager

  1. Nadat je de bevestigingsmail hebt ontvangen, kun je inloggen op je account via https://lightspeed.integrationmanager.eu/
  2. Klik in de Integration Manager op MEWS PMS > Settings (instellingen).
  3. Voer de Access Token in. Klik op de knop Save (opslaan) boven de sectie MEWS-instellingen . 

Configureer de volgende instellingen:

INTEGRATION SERVER Selecteer Production 1 (productie 1). Klik op de knop Save (opslaan).
PLATFORM URL Voer de URL van je MEWS-dashboard in
ENTERPRISE NAME (NAAM ONDERNEMING) Dit wordt automatisch ingevuld wanneer je de Access Token invoert.
SERVICE Selecteer uit de opties die je hebt geconfigureerd in MEWS.
DEFAULT OUTLET (STANDAARD UITVOER) Selecteer uit de opties die je hebt geconfigureerd in MEWS.
DEFAULT CURRENCY (STANDAARD MUNTEENHEID) Selecteer de munteenheid waarin je betalingen aanvaardt.
GRATUITIES NAME (NAAM FOOIEN) Voer de Fooien in. Hierdoor worden fooien getraceerd in MEWS.
GRATUITIES ACCOUNTING CATEGORY (ACCOUNTING CATEGORIE FOOIEN) Selecteer de categorie waarin je wilt dat fooien worden getraceerd.
CUSTOMER CLASSIFICATION ICONS (PICTOGRAMMEN CLASSIFICATIE KLANT) Indien ingeschakeld, worden pictogrammen voor de classificatie van klanten, zoals „VIP“, weergegeven in de Restaurant POS-app.
GIVE FLOORS SEPARATE ACCOUNTING CATEGORIES (SECTIES APARTE ACCOUNTING CATEGORIEËN GEVEN)

Als je de inkomsten per sectie wilt traceren, selecteer je Floors have unique accounting categories (Secties hebben unieke accounting categorieën). Anders selecteer je All floors are in the accounting categories (Alle secties zijn opgenomen in de accounting categorieën).

USE ACCOUNTING CATEGORIES PER SERVING PERIOD (ACCOUNTING CATEGORIEËN GEBRUIKEN PER SERVEERPERIODE)

Als je de inkomsten per serveerperiode wilt traceren, selecteer je Serving periods have unique categories (Serveerperioden hebben unieke categorieën). Anders selecteer je Do not differentiate between serving periods (Geen onderscheid maken tussen serveerperioden)

Opmerking: Serveerperioden kunnen niet doorlopen tot middernacht.

ENABLE FULL REVENUE PUSH FROM LIGHTSPEED (VOLLEDIGE INKOMSTEN UIT LIGHTSPEED INSCHAKELEN)

Als je alleen de inkomsten uit betalingen van kamers wilt zien, selecteer je Do not send the full revenue to MEWS (Stuur niet de volledige inkomsten door naar MEWS). Als je inkomsten wilt zien uit betalingen van kamers en betalingen in contanten en per kaart, selecteer je Send the full revenue to MEWS (Stuur de volledige inkomsten door naar MEWS).

SET AN OPTIONAL TICKET PREFIX FOR MEWS (EEN OPTIONEEL VOORVOEGSEL VOOR TICKETS INSTELLEN VOOR MEWS) Laat dit veld leeg tenzij anders geïnstrueerd door Lightspeed-ondersteuning.
USE LIGHTSPEED SEQUENTIAL TICKET ID'S (OPEENVOLGENDE LIGHTSPEED TICKET ID‘S GEBRUIKEN)

Indien je opeenvolgende id‘s op bonnen nodig hebt, selecteer je Use sequential IDs and accept a possible 30 seconds delay (Gebruik opeenvolgende id‘s en accepteer een mogelijke vertraging van 30 seconden). Selecteer anders Do not use sequential Id's (Gebruik geen opeenvolgende id‘s).

DISCOUNT PRODUCTGROUP (KORTING PRODUCTGROEP) Selecteer de categorie die je hebt aangemaakt voor Kortingen in Lightspeed.
SET THIS INTEGRATION AS THE DEFAULT PMS IN LIGHTSPEED (STEL DEZE INTEGRATIE IN ALS DE STANDAARD PMS IN LIGHTSPEED) Wanneer je alle andere instellingen hebt geconfigureerd, selecteer je This is the default PMS integration (Dit is de standaard PMS-integratie).
PMS USERNAME (PMS GEBRRUIKERSNAAM) Dit wordt automatisch ingevuld wanneer je de Access Token invoert.
PMS PASSWORD (PMS WACHTWOORD) Dit wordt automatisch ingevuld wanneer je de Access Token invoert.
PRODUCT CACHE

Als je aanpassingen in categorieën hebt doorgevoerd en je wilt dat deze direct bruikbaar zijn, klik je op de knop Clear product & group cache (Cache voor producten en groepen wissen) .

 

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0