Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Naleving van privacywetgeving

Privacywetgeving wordt opgesteld om de privacy van burger te beschermen en te verbeteren, en om de wijze waarop gegevensbescherming wordt benaderd binnen een regio te hervormen.

 • De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werd van kracht op 25 mei 2018
 • De California Consumer Privacy Act (CCPA) werd van kracht op 1 januari 2020

Een verwerkersovereenkomst aanvragen

Restauranthouders moeten een verwerkersovereenkomst om de privacywetgeving na te leven.

 1. Klik op Stel een vraag in de rechterbovenhoek van het scherm op een pagina in dit Restaurant Helpcentrum.
 2. Selecteer Privacyverzoek in het vervolgkeuzemenu.
 3. Vul het formulier en geef hierin aan dat het recht dat je onder de privacywetgeving wilt uitoefenen het volgende is: Verwerkersovereenkomst aanvragen.
 4. Klik op Verzenden.

Veelgestelde vragen over privacy

 1. Privacywetgeving heeft als doel burgers meer controle te geven over hun persoonsgegevens door te reguleren hoe bedrijven deze gegevens gebruiken. De desbetreffende verordeningen bepalen hoe persoonsgegevens worden bekeken, bewaard, gewijzigd, overgedragen en zelfs verwijderd. Persoonsgegevens worden als volgt gedefinieerd: informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon (of "betrokkene") die direct of indirect kan worden gebruikt om laatstgenoemde te identificeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers.

  Ga voor meer informatie over privacywetgeving en de inspanningen van Lightspeed om deze na te leven naar:

  Privacybeleid van Lightspeed

  Informatie over de AVG:

  Informatie over de CCPA:

 2. Er zijn op dit moment twee privacywetgevingen van kracht:

  • AVG - Eigenaars die persoonsgegevens verwerken of beheren voor inwoners van de Europese Unie (EU).
  • CCPA - Eigenaars die zakendoen in Californië en die ten minste voldoen aan één van deze minimale vereisten:
   • bruto-omzet van meer dan $25 miljoen; 
   • verzamelen of verkopen persoonsgegevens van 50.000 klanten;
   • jaaromzet bestaat voor 50% of meer uit inkomsten uit de verkoop van persoonsgegevens.
 3. Omdat Lightspeed restauranthouders helpt bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn we wettelijk verplicht om een verwerkersovereenkomst op te stellen met onze restauranthouders op wie privacywetgeving van toepassing is. Als je restaurant in de Europese Unie gevestigd is, zou je de verwerkersovereenkomst per e-mail moeten hebben ontvangen. 

  Het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst is volledig in je eigen voordeel, omdat het je specifieke rechten verleent in relatie tot de verwerkingsactiviteiten van Lightspeed. Bovendien worden hierin alle verplichtingen beschreven die Lightspeed tegenover jou heeft. Zodra je de verwerkersovereenkomst hebt ondertekend, is deze met onmiddellijke ingang van kracht en juridisch bindend. Als je nog geen verwerkersovereenkomst van ons hebt ontvangen, is het belangrijk dat je deze aanvraagt en zo spoedig mogelijk ondertekent. Zo garandeer je dat je de privacywetgeving naleeft en vermijdt je onnodige boetes opgelegd door privacyautoriteiten.

  Het is ook van belang om te weten dat Lightspeed de persoonsgegevens die het bezig deelt met een groot aantal integratiepartners. Dit stelt onze partners in staat om de gegevens aan te wenden die ze nodig om hun integraties op te bouwen en biedt Lightspeed de mogelijkheid om de beste zakelijke oplossing aan eigenaars te bieden Onze partnerintegraties zijn dus gebaseerd op het delen van gegevens. Daarom moeten restaurants met een geïntegreerd Restaurant-account ook een verwerkersovereenkomst opstellen met onze partners.  

  Om een verwerkersovereenkomst aan te vragen en voor meer informatie neem je rechtstreeks contact op met onze integratiepartners.

Meer informatie

De privacyverzoeken worden door al onze Lightspeed-producten ondersteund. Voor instructies m.b.t. specifieke Lightspeed-producten, raadpleeg je de respectievelijke privacyhulpartikelen:

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0