Gerechten sorteren en opslaan

Items worden automatisch toebedeeld aan gerechten op basis van de categorie waartoe ze behoren.  Bijvoorbeeld groen slaatje behoort tot de categorie Voorgerechten en krijgt dus standaard een plaats in Gerecht 1. Om het standaard gerecht voor een item te wijzigen: zie Categorieën aanmaken.

Om gerechten en items te rangschikken, gebruikt u de pop-up gerecht. De pop-up gerecht verschijnt automatisch wanneer twee of meer items naar de keuken gezonden worden, of wanneer u de optie Toon sorteren bij het indelen in gerechten in het bestellingscherm ingeschakeld hebt in de instellingen.

 1. Selecteer items voor de bestelling.
 2. Klik op Zend keuken De pop-up gerechten verschijnt.

Beschikbare opties:

  • Om items te slepen en neer te zetten, klikt-en-houdt u de drie horizontale balken.
  • Om een gerecht toe te voegen klikt u op +.
  • Om een heel gerecht omhoog te verschuiven in de bestelling:
   1. Klik op een item in het gerecht.
   2. Klik op Gerecht omhoog.
  • Om een heel gerecht omlaag te verschuiven in de bestelling:
   1. Klik op een item in het gerecht.
   2. Klik op Gerecht omlaag.
  • Om een wijziging ongedaan te maken, klikt u op Resetten.

3. Klik op Print om de bestelling naar de keuken te zenden en de veranderingen in het gerecht op te slaan.

De nieuwe rangschikking in het gerecht is nu opgeslagen en verschijnt in het Bestellingscherm onder het tabblad Gerecht.

OPMERKING: gerecht 0 moet gebruikt worden voor niet-toegewezen items. Deze items worden niet verbonden met een gerecht. Bijvoorbeeld dranken.

Om een gerechtenlijst te bewerken nadat die naar de keuken gezonden werd:

 1. Klik op Zend keuken.
 2. Klik op Alle items. De pop-up gerechten verschijnt.
 3. Doe de aanpassingen. Zie Beschikbare opties hierboven.
 4. Klik op Print.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden