Kassaladerapport

Kassalades in Lightspeed Restaurant worden gebruikt om uw cashflow op te volgen en erover te rapporteren. Als de iPad die u gebruikt om bestellingen te verwerken niet is toegewezen aan een kassalade die in Restaurant Manager aangemaakt is, wordt de cashflow gelinkt aan de gebruiker die de bestellingen verwerkt en de kassalade wordt een virtuele kassalade. Dit gebeurt automatisch en wordt een gebruikersportemonnee genoemd in Lightspeed Restaurant.

Het scherm Kassarapport is opgedeeld in twee delen:

  • Kassalade-/gebruikersportemonneerapporten: Hiermee kunt u een einde-van-shift (X) of einde-van-dag (Z) kassalade-/gebruikersportemonneerapport uitvoeren. X-rapporten zijn vanaf het laatste Z-rapport tot aan de huidige tijd en worden over het algemeen gebruikt aan het einde van een shift omdat het uitvoeren van een X-rapport de kassaladegegevens niet reset. Z-rapporten zijn vanaf het laatste Z-rapport tot aan de huidige tijd en worden over het algemeen gebruikt aan het einde van de dag omdat het uitvoeren van een Z-rapport alle kassaladegegevens reset.

  • Lijst cash-in/out: toont een lijst met het toegevoegde en verwijderde bedrag uit alle kassalades voor de opgegeven periode. Eindtellingen zijn niet opgenomen in deze lijst.

Toegang tot het rapport

Het kassaladerapport is alleen beschikbaar in Restaurant Manager.

  1. In Restaurant Manager klikt u op Rapporten.
  2. In het menu aan de linkerkant klikt u op Kassaladerapporten

Rapporten genereren

  1. Klik op een kassalade of gebruikersportemonnee.
  2. Klik op de optie X- of Z-rapport.

    X-rapporten zijn vanaf het laatste Z-rapport tot aan de huidige tijd. Z-rapporten zijn ook vanaf het laatste Z-rapport tot aan de huidige tijd. Het uitvoeren van een Z-rapport reset alle gegevens over de kassalade en gebruikersportemonnee.

Datumbereik instellen voor de lijst cash-in/out

Het geselecteerde datumbereik is alleen van toepassing op de lijst Cash-in/outs.

  1. In de rechterbovenhoek van het scherm klikt u op de datum.

  2. Selecteer een datumbereik door te klikken op een begin- en einddatum of klik op Vandaag, Deze week of Deze maand.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden