Over cadeaukaarttransacties

De pagina Cadeaukaarttransacties geeft gedetailleerde informatie over individuele cadeaukaarttransacties. Gebruik deze pagina om cadeaukaartverkopen en de daaruit resulterende wijzigingen in monetaire waarde bij te houden.

Informatie op de pagina Cadeaukaarttransacties kan worden gefilterd op datum/tijdsperiode, locatie (in omgevingen met meerdere locaties) en cadeaukaart-ID.

Ga naar de pagina Cadeaukaarttransacties door in Restaurant Manager te klikken op Betalingen > Cadeaukaarttransacties

overview.png

Samenvatting  
TOEGEVOEGDE WAARDE Het monetaire bedrag dat is toegevoegd aan de cadeaukaart gedurende de geselecteerde tijdsperiode.
INGEWISSELDE WAARDE De monetaire waarde die is gebruikt als betaling tijdens de geselecteerde tijdsperiode.

 

Overzicht  
DATUM Datum en tijdstip van de transactie.
ID Het ID-nummer van de cadeaukaart dat werd toegekend toen de kaart werd geactiveerd.
GEBRUIKSLOCATIE Waar de transactie gebeurde (uitsluitend in omgevingen met meerdere locaties).
OORSPRONKELIJK BEDRAG De oorspronkelijke monetaire waarde van de cadeaukaart toen deze werd geactiveerd.
TRANSACTIEBEDRAG De monetaire waarde van de cadeaukaarttransactie.
RESTEREND SALDO De niet-gebruikte monetaire waarde die resteert op de cadeaukaart.
ACTIE Of tijdens de transactie geld is toegevoegd aan of afgeboekt van de cadeaukaart.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden