Kitchen-bestellingen beheren met een iPad

Als een bestelling naar de keuken gestuurd wordt in Restaurant POS, verschijnt die automatisch op het scherm Kitchen op de iPad, als dat zo geconfigureerd is. Zie About the Kitchen App Settings om in te stellen welke types bestelitems in kastickets voor Kitchen aangemaakt worden.

Elk afzonderlijk kasticket in Restaurant POS verschijnt als één kasticket in Kitchen. U stuurt een bestelling best slechts eenmaal naar Kitchen.

Kitchen kastickets

Behalve de bestelitems geven kastickets ook informatie over de naam van de tafel, het aantal klanten, het kasticket-id, de servernaam en de tijd die verstreken is vanaf het plaatsen van de aanvankelijke bestelling. 

ticket.png

Kitchen kastickets kunnen zich in een van de drie actieve statussen bevinden:

  1. New (grijs): wijst op een nieuwe bestelling ontvangen van Restaurant POS.
  2. Cooking (oranje): wijst op een bestelling die wordt klaargemaakt. 
  3. Done (groen): wijst op een bestelling die klaar is om geleverd te worden aan de klant.

Om een kasticket naar de volgende status te brengen, veegt u rechts op het ticket, of u klikt er tweemaal op. Als u deze actie uitvoert op een ticket met status Klaar, wordt het permanent verwijderd van het Kitchen-scherm. Om een ticket terug naar een vorige status te brengen, veegt u er links over.

Om te navigeren tussen pagina's in Kitchen, gebruikt u de pijl-knoppen bovenaan het scherm.

new.png

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden